ОГОЛОШЕННЯ РОМЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ ВИКОНАВЦЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ТОРГІВ

24.05.2021 в 15:25

Мета проведення :

підготовка лоту до продажу та проведення земельних торгів з продажу права оренди          земельних ділянок комунальної власності.

Дані про земельні ділянки:

 земельна ділянка комунальної власності несільськогосподарського призначення, орієнтовною площею 0,0300 га, для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, яка розташована за адресою: м. Ромни, вул. Гетьмана Мазепи, 2-А/1;

–  земельна ділянка комунальної власності несільськогосподарського призначення,  площею 0,0050 га, кадастровий номер 5910700000:05:074:0185 для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури, розташована за адресою: м. Ромни, вул. Маяковського, 49-П.

Умови конкурсу

Переможець конкурсу забезпечує фінансування підготовки лоту до продажу на земельних торгах за власний рахунок з наступним відшкодуванням йому витрат переможцем земельних торгів у відповідності до вимог абзацу другого пункту п’ятого статті 136 Земельного кодексу України;

Витрати на підготовку лоту до продажу, організацію і проведення земельних торгів, у тому числі виплата винагороди Виконавцю земельних торгів, здійснюватимуться без витрачання бюджетних коштів.

Винагорода виконавця земельних торгів встановлюється у розмірі 50 відсотків річної орендної плати за користування земельною ділянкою, але не більш як 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожний лот.

 При підготовці лоту до продажу Виконавець бере на себе зобов’язання з виготовлення документації із землеустрою і надання послуг з проведення земельних торгів.

Переможець повинен:

  забезпечити наявність належного оснащення для проведення торгів, демонстрації та продажу лоту;

розмістити на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері земельних відносин, відеозапис торгів і повідомлення про результати торгів за кожним лотом.

Претендент на участь у конкурсі має право залучити підрядні організації за відповідною цивільно-правовою угодою для виконання робіт із землеустрою.

Переможець конкурсного відбору несе відповідальність перед Організатором земельних торгів за невиконання зобов’язань третіми особами, координує надання послуг третіх осіб, створює умови та здійснює контроль за виконанням договірних зобов’язань між ними.

При розміщенні оголошення про проведення торгів на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері земельних відносин, воно має містити фотографічні зображення земельних ділянок, скан-копії документів та матеріалів на лот.

Перелік документів, які подаються на конкурс:

 Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавця послуг з проведення земельних торгів» із зазначенням об’єкта та дати проведення конкурсу.

 У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

До підтвердних документів належать:

заява про участь у конкурсі з відбору виконавців послуг з проведення земельних торгів, з зазначенням контактних даних, засобів зв’язку, адреси електронної пошти;          

копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента фізичної особи підприємця);

згода на обробку персональних даних (для претендента фізичної особи підприємця);

копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента юридичної особи);                     

копії кваліфікаційних документів ліцитаторів претендента, яких буде залучено до проведення земельних торгів та підписання протоколу земельних торгів (за наявності);           

інформація про продані лоти за попередній період (24 місяці): кількість, стартова ціна, ціна їх продажу порівняно зі стартовою ціною по кожному лоту окремо та за загальна.

Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях).                                                                           

Конкурс відбудеться 17 червня 2021 року о 10-00 годині в кабінет № 20 виконавчого комітету Роменської міської ради за адресою: м. Ромни, бульвар Шевченка, 2.

Конкурсна документація приймається за адресою: м. Ромни, бульвар Шевченка, 2, каб. № 10   Кінцевий термін подання документів 09 червня 2021 року.

Телефон для довідок 5-32-64.

Конкурсна комісія. 

Всього коментарів: 0

Залишити коментар

Ваш email не буде опублікований.