Облік житла

ДО УВАГИ ГРОМАДЯН!

Держмолодьжитло повідомляє, що з 9 год. 00 хв. 17 травня 2021 року розпочато приймання заяв про намір отримати кредит на придбання житла за рахунок грантових коштів Уряду Німеччини, що надаються через Банк Розвитку KfW (відповідно до Порядку пільгового іпотечного кредитування внутрішньо переміщених осіб за рахунок коштів гранту, наданих Кредитною установою для відбудови (KfW), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2021 року № 451).

УМОВИ УЧАСТІ

 1. Право на отримання кредиту маютьособи, на яких поширюється дія Закону України “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб”

За умови:

1) відсутності у кандидата/переможця та у членів сім’ї кандидата/переможця на праві власності житлової площі (крім житлової нерухомості, що розташована на території, визначеній тимчасово окупованою територією відповідно до Закону України “Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України”, та на території населених пунктів, зазначених у переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та переліку населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення, затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2014 р. №1085);

2) підтвердження кандидатом/переможцем своєї платоспроможності. Платоспроможність кандидата/переможця передбачає, що за умови сплати щомісячного платежу в рахунок погашення кредиту з урахуванням відсотків, залишок середньомісячного доходу кандидата/переможця та повнолітніх членів сім’ї не може бути меншим, ніж прожитковий мінімум (загальний показник), визначений законодавством на відповідний період, з розрахунку на кожного члена сім’ї (за виключенням всіх обов’язкових платежів, податків та зборів);

3) згоди на доступ Держмолодьжитла та його регіональних управлінь/іпотечного центру до кредитної історії кандидата/переможця та/або на передачу інформації до Бюро про кредитний правочин з Держмолодьжитлом (згоди на збір, зберігання, використання та поширення через Бюро інформації про нього, яка визначена пунктами 1 і 2 частини першої статті 7 Закону України “Про організацію формування та обігу кредитних історій”);

4) внесення кандидатом/переможцем на особистий рахунок не менше 6 відсотків вартості житла та коштів за площу та вартість житла, що перевищує нормативну, у разі її наявності.

При цьому кредит не може бути наданий особам, які або члени сім’ї яких за рахунок бюджетних коштів отримали державну підтримку/грошову компенсацію/кредити на пільгових умовах на будівництво (придбання) житла. Крім випадків, коли за рахунок державної підтримки/грошової компенсації/кредитів на пільгових умовах збудовано/будувалося  або придбано житло, доступ до якого обмежено та яке знаходиться на території, що є тимчасово окупованою.

 1. Термін повернення кредиту: до 20 років, але не більше ніж до досягнення позичальником пенсійного віку,визначеного статтею 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”
 2. Відсоткова ставка за користування кредитом – 3% річних, на період дії кредитного договору
 3. Розрахунок розміру кредиту здійснюється з урахуванням нормативної площі (21 кв. метр загальної площі житла на одну особу та додатково 10,5 кв. метра на сім’ю) та договірної вартості житла, але не більше граничної вартості житла, що придбавається.

Розрахунок граничної вартості проводиться за формулою:

Гранична вартість = опосередкована вартість 1 м² [наказ Мінрегіону] * коєфіцієнт населеного пункту

1,75 – для мм. Київ, Дніпро, Львів, Одеса, Харків

1,50 – для міст-обласних центрів та міст обласного значення з населенням понад 300 тис. осіб

1,50 – для населених пунктів, які розташовані на відстані до 15 кілометрів від меж обласних центрів та м. Києва

1,25 – для міст обласного значення з населенням 100-300 тис.осіб

1,00 – для інших населених пунктів

Гранична сума кредиту не може перевищувати суму, отриману шляхом множення нормативної площі житла на граничну вартість 1 м2. Вартість об’єкта кредитування, що перевищує граничну суму кредиту, сплачується позичальником за власний рахунок. 

ЯК ПОДАТИ ЗАЯВУ

Відповідно до Порядку пільгового іпотечного кредитування внутрішньо переміщених осіб за рахунок коштів гранту, наданих Кредитною установою для відбудови (KfW), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.04.2021 р. №451 Заява про намір отримати кредит (далі – заява) подається заявником при його особистому зверненні  до регіонального управління  Держмолодьжитла або в електронній формі через Єдиний державний вебпортал електронних послуг, який адмініструється державним підприємством “Дія”, що належить до сфери управління Мінцифри (далі – Портал Дія).

Держмолодьжитло застерігає громадян від направлення Заяв про намір отримати кредит на придбання житла на електронну скриньку vidmova@molod-kredit.gov.ua, так як заяви надісланні на цю електронну адресу НЕ РОЗГЛЯДАЮТЬСЯ та до РЕЄСТРУ НЕ ВКЛЮЧАЮТЬСЯ.

Нагадуємо, що Заява про намір отримати кредит  подається:

– заявником під час особистого звернення до регіонального управління Держмолодьжитла;

– в електронній формі через Єдиний державний веб-портал електронних послуг, який адмініструється державним підприємством “Дія” (далі — Портал Дія), що належить до сфери управління Мінцифри.

Під час особистого звернення заявника до регіонального управління фінансової установи заява подається у паперовому вигляді за формою, розміщеною на веб-сайті фінансової установи. У разі потреби співробітники регіонального управління фінансової установи надають консультаційну допомогу під час заповнення заяви.

У заяві зазначаються:

 • прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) заявника;
 • дата народження заявника;
 • стать заявника;
 • серія (за наявності) та номер паспорта громадянина України;
 • реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім випадків, коли заявник через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомив про це відповідному контролюючому органу і має відмітку в паспорті) заявника та членів його сім’ї (крім малолітніх дітей);
 • регіон, в якому заявник бажає отримати кредит;
 • кількість членів сім’ї, на яких поширюється дія пункту 6 цього Порядку;
 • підтвердження факту взяття заявника та членів його сім’ї, на яких поширюється дія пункту 6 цього Порядку, на облік внутрішньо переміщених осіб;
 • контактні дані заявника (адреса електронної пошти, номер телефону).

Після надходження заяви до інформаційної системи фінансової установи фінансова установа перевіряє відповідність заявника та членів його сім’ї вимогам, визначеним пунктом 8 цього Порядку.

Повідомлення про включення заявника до реєстру або про відмову у включенні надсилається заявнику одним із доступних способів, що зазначений ним у заяві, зокрема засобами телефонного зв’язку або на адресу електронної пошти.

Інформація про включення заявника до реєстру розміщується наступного робочого дня на веб-сайті фінансової установи.

Заява в електронній формі через Портал Дія подається до фінансової установи заявником, який пройшов автентифікацію з використанням інтегрованої системи автентифікації, кваліфікованого електронного підпису або інших засобів електронної ідентифікації, які дають змогу однозначно встановити особу заявника.

В електронній формі заяви, яка подається через Портал Дія, дані зазначаються відповідно до абзаців другого — одинадцятого пункту 10 цього Порядку.

Програмними засобами Порталу Дія шляхом інформаційної взаємодії з Єдиною інформаційною базою даних про внутрішньо переміщених осіб в режимі реального часу здійснюється перевірка наявності персональних даних заявника та членів його сім’ї, на яких поширюється дія пункту 6 цього Порядку, в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб.

У разі відсутності персональних даних заявника, який подає заяву в електронній формі через Портал Дія, та членів його сім’ї, на яких поширюється дія пункту 6 цього Порядку, в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб інформація про це надсилається заявнику програмними засобами Порталу Дія.

Обробка персональних даних заявника, який подає заяву в електронній формі через Портал Дія, та членів його сім’ї здійснюється у порядку, визначеному законодавством про захист персональних даних та захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах.

Більш  детальну  інформацію можливо отримати за посиланням : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/451-2021-%D0%BF#Text

 

Список громадян, які перебувають у загальній черзі на поліпшення житлових умов станом на 01.01.2021 року

Список громадян, які користуються першочерговим правом отримання житла станом на 01.01.2021

Список громадян, які користуються позачерговим правом отримання житла станом на 01.01.2021

Список осіб, які перебувають на соціальному квартирному обліку станом на 01.01.2021 року