Соціальний захист

Управління соціального захисту населення Роменської міської ради

Поштова адреса: 42000, м. Ромни, бульвар Шевченка, 8.

Електронна адресаinfo21@dszn.sm.gov.ua

Панченко Ярослав Миколайович – начальник управління,

тел./факс: 5-17-06, каб. № 17

Єфімова Наталія Іванівна – перший заступник начальника управління,

тел.: 5-15-45, каб. № 16

Гончаренко Вікторія Леонідівна – заступник начальника управління,

тел.: 5-16-94, каб № 6

Детально про Управління

Інформація для осіб з інвалідністю,учасників ООС (АТО), учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС

Соціальні допомоги та компенсації

 

Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Роменської міської ради знаходиться за адресою: м. Ромни, бульвар Шевченка, 8, 2-й поверх.

Електронна адреса: ter21@dszn.sm.gov.ua

Графік роботи територіального центру:

Понеділок – Четвер:   8:00 – 17:15

П’ятниця:                     8:00 – 16:00

Обідня перерва:          12:00 – 13:00

Директор територіального центру – Шкромида ОленаСергіївна, тел. 5-41-82

Заступник директора – Крутуха Валентина Олександрівна, тел. 5-41-82

Детально про центр

 

НОВИНИ


Про особливості надання субсидії на опалювальний період 2020-2021 років.

До відома отримувачів послуги «муніципальна няня»

Компенсація фізичній особі, яка надає соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі

МОНЕТИЗАЦІЯ ПАКУНКУ МАЛЮКА

До уваги отримувачів пільг і субсидій

Забезпечення санаторно-курортними путівками осіб з інвалідністю 

Про отримання грошової компенсації замість путівки громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Санаторно-курортне лікування ЧАЕС

ПОРЯДОК 
оплати послуг патронатного вихователя та виплати соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя

Цей Порядок визначає механізм призначення і виплати за рахунок коштів державного бюджету соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя (далі – соціальна допомога), оплати послуг із здійснення патронату над дитиною (далі – грошове забезпечення) та здійснення видатків на сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за патронатного вихователя на період 2019-2027 років.

 Призначення і виплата соціальної допомоги та грошового забезпечення здійснюються структурним підрозділом з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад (далі – структурні підрозділи з питань соціального захисту населення).

 Для призначення соціальної допомоги та грошового забезпечення патронатний вихователь подає до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення за умови пред’явлення паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу, такі документи:

1) заяву про призначення соціальної допомоги та грошового забезпечення із зазначенням реквізитів особового рахунка, відкритого в банківській установі, або проведення виплат через державне підприємство поштового зв’язку;

2) копію договору про надання послуг з патронату над дитиною;

3) копію договору про патронат над дитиною або наказу служби у справах дітей у разі невідкладного влаштування дитини в сім’ю патронатного вихователя;

4) рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі її утворення) ради про влаштування дитини в сім’ю патронатного вихователя;

5) копію акта про факт передачі дитини;

6) копію свідоцтва про народження дитини (у разі наявності);

7) довідку з місця навчання про розмір стипендії влаштованої в сім’ю патронатного вихователя дитини;

8) копію виписки з акта огляду медико-соціальної експертної комісії або медичного висновку лікарсько-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу про дитину з інвалідністю, виданої в установленому порядку МОЗ.

Документи, на підставі яких призначено соціальну допомогу та грошове забезпечення, зберігаються протягом п’яти років після припинення зазначених виплат.

 Соціальна допомога та грошове забезпечення призначаються і виплачуються з дня влаштування дитини в сім’ю патронатного вихователя до дня її вибуття з такої сім’ї включно та поновлюються у разі наступного влаштуванні дитини в сім’ю патронатного вихователя.

Грошове забезпечення виплачується патронатному вихователю протягом семи календарних днів після вибуття дитини із сім’ї за надання батькам/законному представнику дитини підтримки та консультацій щодо її догляду, виховання та реабілітації.

Виплата соціальної допомоги припиняється на підставі рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі її утворення) ради про вибуття дитини із сім’ї патронатного вихователя та копії акта про факт передачі дитини.

Підставою для припинення виплати соціальної допомоги у разі досягнення дитиною повноліття або її смерті є письмове повідомлення служби у справах дітей.

 Структурний підрозділ з питань соціального захисту населення подає щомісяця до 5 числа уповноваженому органу Автономної Республіки Крим з питань соціального захисту населення, структурному підрозділу з питань соціального захисту населення обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації інформацію про призначення соціальної допомоги та грошового забезпечення або припинення їх виплати для її узагальнення та подання до 10 числа Мінсоцполітики.

 Розмір соціальної допомоги становить 2,5 прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку на місяць, для дітей з інвалідністю – 3,5 прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку на місяць.

Соціальна допомога виплачується на кожну влаштовану в сім’ю патронатного вихователя дитину.

У разі коли дитині виплачується призначена в установленому порядку стипендія, розмір соціальної допомоги визначається як різниця між 2,5 прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, для дітей з інвалідністю – 3,5 прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку, та розміром стипендії за попередній повний місяць на момент влаштування дитини в сім’ю патронатного вихователя.

У разі зміни розміру стипендії патронатний вихователь зобов’язаний протягом десяти робочих днів з моменту отримання відповідної інформації повідомити структурному підрозділу з питань соціального захисту населення для проведення відповідного перерахунку розміру раніше призначеної соціальної допомоги.

Соціальна допомога використовується патронатним вихователем у повному обсязі для забезпечення повноцінного харчування, виховання, навчання та розвитку дитини відповідно до її потреб.

Служба у справах дітей не пізніше ніж через п’ять робочих днів з моменту влаштування дитини в сім’ю патронатного вихователя або її вибуття з такої сім’ї письмово інформує структурний підрозділ з питань соціального захисту населення про влаштування або вибуття дитини.

 Розмір грошового забезпечення становить п’ять прожиткових мінімумів для працездатних осіб на місяць.

У разі коли в сім’ї патронатного вихователя перебуває дитина віком до одного року, дитина з інвалідністю, малолітня або неповнолітня вагітна, ВІЛ-інфікована дитина та одночасно двоє і більше дітей, розмір грошового забезпечення збільшується на 10 відсотків за кожну дитину, але сумарно не більш як на 50 відсотків.

 У разі встановлення законом іншого прожиткового мінімуму розмір соціальної допомоги та грошового забезпечення перераховується без додаткового звернення патронатного вихователя.

 Соціальна допомога та грошове забезпечення виплачуються через банківську установу або державне підприємство поштового зв’язку за місцем проживання патронатного вихователя.

У разі перебування дитини в сім’ї патронатного вихователя неповний місяць соціальна допомога та грошове забезпечення виплачуються пропорційно до кількості календарних днів перебування дитини в сім’ї патронатного вихователя.

За більш детальною інформацією звертатися до управління соціального захисту населення за телефоном «гарячої лінії» 5 11 19.

 

Надання послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня»

 

Постановою Кабінету Міністрів України від 30 січня 2019 року № 68 «Деякі питання надання послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня» затверджено Порядок відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня».

Право на отримання компенсації послуги «муніципальна няня»

Мають громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які є батьками (усиновлювачами), опікунами дитини до трьох років і на законних підставах проживають на території України та уклали договір про здійснення догляду за дитиною до трьох років з муніципальною нянею.

Муніципальна няня-будь-яка фізична особа-підприємець (КВЕД 97.00, КВЕД 88.91)/юридична особа, яка надає послугу з догляду за дітьми (КВЕД78.20,КВЕД85.10). крім державних і комунальних закладів дошкільної освіти, та з якою укладено договір про здійснення догляду за дитиною до трьох років.

Відшкодування вартості послуги «муніципальна няня»

  Є щомісячною адресною компенсаційною виплатою одному з батьків (усиновлювачів), опікуну дитини до трьох років та виплачується у розмірі прожиткового мінімуму на дітей віком до шести років, встановленого на 1 січня відповідного року, за кожну дитину, яку доглядає муніципальна няня.

 Документи, які подаються для призначення даної допомоги (за умови предявлення паспорта або іншого документа, що посвідчує особу):

  • Заява про надання компенсації послуги «муніципальна няня»
  • Заява про перерахування коштів для компенсації послуги «муніципальна няня» із зазначенням рахунку в установі банку;
  • Копія договору між отримувачем послуги «муніципальна няня» та муніципальною нянею;
  • Документи, що підтверджують витрати на оплату муніципальній няні послуги «муніципальна няня»(чек, розрахункова квитанція, виписка з банківського рахунка).

До заяви додаються копії:

 свідоцтва про народження дитини;

 паспорта отримувача компенсації послуги «муніципальна няня»;

 ідентифікаційного коду;.

 рішення про встановлення опіки (у разі здійснення опіки над дитиною).

Заява також, може бути подана  в електронній  формі, через офіційний веб – сайт Мінсоцполітики, зокрема з використанням кваліфікованого електронного цифрового підпису.

  Виплата компенсації послуги «муніципальна няня» припиняється у разі:

  1. Отримувачем послуги «муніципальна няня» було приховано, або навмисно подано недостовірні відомості про здійснення догляду за дитиною до трьох років;
  2. У разі переїзду отримувача послуги «муніципальна няня» до іншого населеного пункту, розірвання договору, припинення діяльності фізичної особи-підприємця, смерті отримувача послуг «муніципальна няня»;
  3. За заявою отримувача послуги «муніципальна няня».

За більш детальною інформацією звертатися до управління соціального захисту населення Роменської міської ради за телефоном «гарячої лінії» 5 11 19.

 

            

 

 

Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення соціальних гарантій для окремих категорій осіб

 

2 червня 2020 року Верховна Рада прийняла Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення соціальних гарантій для окремих категорій осіб», яким  передбачено  збільшення розміру допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, яка призначається відповідно до Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» з 2 до 2,5 прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, а на дітей з інвалідністю – до 3,5 прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

При визначенні права на призначення допомоги на дітей одиноким матерям відповідно до цього Закону застосовуватимуться умови встановлені для призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям у  Порядку затвердженому Кабінетом Міністрів України.

Законом розширено коло осіб, які матимуть право на призначення державної соціальної допомоги на догляд відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю», також одинокими особами, які досягли 80-річного віку, та які за висновком лікарсько-консультативної комісії потребують постійного стороннього догляду і одержують пенсію відповідно до законів України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» або «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб». Державна соціальна допомога на догляд таким особам призначатиметься у розмірі 40 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, за рахунок коштів Державного бюджету України.

Законом встановлено допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» на здобуття економічної самостійності малозабезпеченій сім’ї, яка надається у вигляді одноразової безвідсоткової поворотної фінансової допомоги непрацюючій працездатній особі з числа членів малозабезпеченої сім’ї для організації підприємницької діяльності та виведення сім’ї з бідності. Порядок надання такої допомоги, її розмір та умови повернення визначатиме Кабінетом Міністрів України. При цьому, непрацюючою працездатною особою визнаватиметься особа працездатного віку з числа членів малозабезпеченої сім’ї, яка за станом здоров’я здатна до активної праці і не працює, не служить, не здобуває освіту за денною формою у закладах повної загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти.

Законом змінено визначення середньомісячного сукупного доходу сім’ї, який застосовується при визначенні розміру допомог відповідно до законів України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям».

Також передбачено, що порядок призначення, умови виплати та підстави для припинення виплати державної соціальної допомоги, перелік документів, необхідних для призначення допомоги малозабезпеченим сім’ям та особам з інвалідністю з дитинства і дітям з інвалідністю, встановлюватиметься Кабінетом Міністрів України.

Цей Закон набирає чинності з 1 липня 2020 року.

            За більш детальною інформацією звертатися до управління соціального захисту населення Роменської міської ради за номером «гарячої лінії» 5 11 19.

 

До уваги учасників АТО/ООС  та членів сімей загиблих учасників АТО/ООС!

            Рішенням п’ятнадцятої сесії сьомого скликання Сумської обласної ради від 15.09.2017 року прийнято зміни до Обласної комплексної програми соціального захисту населення на 2017-2021 роки, відповідно до яких учасники АТО/ООС та члени сімей загиблих учасників АТО мають право на отримання компенсації вартості проходження обстеження методом магнітно-резонансної томографії.

            Відповідно до Порядку використання бюджетних коштів для надання адресної грошової допомоги учасникам антитерористичної операції та сім’ям загиблих за проходження обстеження методом магнітно-резонансної томографії отримувач компенсації звертається до Департаменту соціального захисту населення Сумської обласної державної адміністрації з відповідною заявою, в якій зазначаються реквізити рахунку в уповноваженому банку, на який перераховується компенсація.

            До заяви додаються:

– копія паспорта;

– копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків заявника або, якщо особа через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний контролюючий орган,

– копія сторінки паспорта, де є відмітка про наявність у неї права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта;

– копія посвідчення учасника бойових дій або інваліда війни та довідка про безпосередню участь в антитерористичній операції; члени сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції – відповідне посвідчення;

– копія направлення амбулаторного чи стаціонарного хворого на обстеження (МРТ) після висновку обласного фахівця;

– оригінал чеку про проведення МРТ із зазначенням фактичної вартості проведеного дослідження.

            Департамент соціального захисту населення Сумської обласної державної адміністрації протягом 10 днів після отримання заяви та всіх документів  призначає компенсацію заявнику. Компенсація перераховується на банківський рахунок заявника у п’ятиденний термін після надходження коштів на рахунок Департаменту соціального захисту населення Сумської обласної державної адміністрації.


Відповідно  до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» з початку введення карантинних заходів із запобігання поширенню коронавірусної інфекції COVID-19 р. територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Роменської міської ради працює в посиленому режимі з дотриманням всіх норм та рекомендацій.

            На базі установи під час пандемії активно виготовлялися марлеві пов’язки власними силами. Всі працівники забезпечені індивідуальними засобами захисту (гумові рукавички, марлеві пов’язки та антисептики). Постійно організовано систематичне відвідування вдома одиноких, одиноко проживаючих громадян похилого віку, осіб з інвалідністю з метою мінімізації переміщення таких осіб в публічних місцях та забезпечення за потребою продовольчими товарами та медикаментами з дотриманням працівниками вимог особистої гігієни.

            За період карантину взято на обслуговування до відділення соціальної допомоги вдома 23 особи, обслужено 480 осіб.

            За підтримки Національної мережі продуктових магазинів АТБ сформовано та адресно надано продуктових наборів 462 найбільш вразливим верствам населення, а також приватним підприємцем міста Павлом Уманцем додатково надано адресної допомоги у вигляді продуктових наборів 20 ос., які обслуговуються відділенням соціальної допомоги вдома.

            В межах забезпечення виконання постанови Кабінету Міністрів України від 08.04.2020 № 287 «Про розвиток соціальних сервісів для деяких соціальних груп населення » розпочато функціонування інформаційної платформи «Допомога поруч». Для залучення до надання допомоги одиноким громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, малозабезпеченим верствам населення територіальним центром надіслані звернення до приватних підприємців міста з метою забезпечення потреби зазначених категорій громадян. Відгукнулися два підприємці Павло Уманець та Зоя Язева. Допомогу у вигляді продуктів харчування отримали 23 особи.