Вакансії

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення конкурсу

на заміщення вакантної посади директора комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників»

Роменської міської ради Сумської області»

 

Відділ освіти виконавчого комітету Роменської  міської ради Сумської області оголошує конкурс на заміщення вакантної посади директора комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Роменської міської ради Сумської області»; адреса: м. Ромни, вул. Соборна, 41.

Претенденти на заміщення зазначеної посади повинні відповідати наступним кваліфікаційним вимогам:

– громадянство України;

– вища освіта ступеня на рівні магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста;

– стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менш як п’ять років;

– вільно володіти державною мовою.

Особи, які відповідають основним кваліфікаційним вимогам і бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи:

письмову заяву про участь у конкурсі, до якої додається резюме у довільній формі;

копію диплома про освіту із додатками, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня, підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років;

документ про підвищення професійної, педагогічної майстерності, досвіду впровадження інновацій, педагогічних новацій і технологій у системі освіти, у тому числі інформаційно-комунікаційних;

копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

письмову згоду на збір та обробку персональних даних;

фотографію розміром 6*4;

копію трудової книжки, що підтверджує стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше п’яти років на день їх подання;

довідку про відсутність судимості;

довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;

заповнений листок з обліку кадрів;

особова картка працівника (типової форми П-2.);

мотиваційний лист, складений у довільній формі;

стратегію розвитку Центру.

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсному відборі, має право додати до заяви про участь у конкурсі інші документи, не передбачені в оголошенні про проведення конкурсу.

Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу на офіційному веб-сайті Роменської міської ради, відділу освіти виконавчого комітету Роменської міської ради Сумської області, по 28.09.2020 включно за адресою: м. Ромни, вул. Соборна, 41, приймальня відділу освіти.

Після закінчення строку подачі документів кандидатів буде повідомлено про місце і час проведення конкурсного відбору.

Умови оплати праці здійснюються відповідно до чинного законодавства України.

Додаткову інформацію про проведення конкурсного відбору можна отримати у головного спеціаліста відділу освіти Матяша Олександра Миколайовича, тел.: 5-31-80, юрисконсульта відділу освіти Коваленко Яни Вікторівни, тел.: 5-12-29; а також через е-mail відділу освіти: osvita@romny-vk.gov.ua.  


Виконавчий комітет Роменської міської ради оголошує конкурс на заміщення вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування:

 • Головного спеціаліста відділу юридичної та кадрової роботи Виконавчого комітету Роменської міської ради (тимчасово, на період відпустки основного працівника для догляду за дитиною до виповнення нею трирічного віку).

Вимоги до кандидатів: громадянство України,  повна вища юридична освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст/магістр, стаж роботи за фахом не менше трьох років.

 

До конкурсу допускаються кандидати добре обізнані з комп’ютерними технологіями та вільно володіють державною мовою.

 

Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня виходу оголошення про конкурс за адресою: м. Ромни, б-р Шевченка, 2, 2-й поверх, кімната 17.

Додаткові відомості про умови конкурсу можна одержати по телефону: 5-29-01.

Потрібні документи: заява на ім’я голови конкурсної комісії, особова картка (форма П-2ДС) з відповідними додатками, копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня, електронна декларація про майно, доходи витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2019 рік за формою, передбаченою Законом України «Про запобігання корупції», копія документа, який посвідчує особу, копія військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних), довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності), письмову згоду на обробку персональних даних, 2 фотокартки розміром 4х6.                                                  

 

  Конкурсна комісія

 

 

Список вакантних посад в управлінні соціального захисту населення Роменської міської ради

Головного спеціаліста відділу з контролю за правильністю надання державних соціальних допомог, компенсацій, субсидій та пенсій.

Кваліфікаційні вимоги до конкурсантів на посади: повна вища освіта фінансово – економічного спрямування за освітньо – кваліфікаційним рівнем спеціаліста/ магістра, стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування або державній службі на посаді спеціаліста І категорії не менше 1 року чи стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 3 років.

До конкурсу допускаються кандидати, які добре обізнані з комп’ютерними технологіями та вільно володіють державною мовою.

Конкурс оголошено в газеті „Вісті Роменщини” від 17.01.2020 № 3.

Особи, які відповідають кваліфікаційним вимогам і бажають взяти участь у конкурсі, особисто подають до конкурсної комісії Виконавчого комітету Роменської міської ради               (м. Ромни, б-р. Шевченка, 2, кім № 17) такі документи:

 • заяву про участь у конкурсі;
 • заяву про згоду на використання та оприлюднення персональної інформації;
 • заповнену особову картку (форма П-2ДС) із відповідними додатками;
 • копії документа, який посвідчує особу;
 • копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
 • копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;
 • е- декларацію про майно, доходи, витрати, зобов’язання фінансового характеру щодо кандидата та членів сім’ї за 2019 рік за формою, передбаченою Законом України «Про запобігання  корупції»;
 • довідка про допуск до державної таємниці (у разі наявності);
 • письмову згоду на обробку персональних даних;
 • дві фотокартки розміром 4х6 см;

Строк подачі документів – 30 календарних днів з дня опублікування оголошення. 

Додаткову інформацію щодо проведення конкурсу, складання письмового іспиту, основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці можна отримати за телефоном: 5-29-01 або безпосередньо у відділі юридичної та кадрової роботи Виконавчого комітету Роменської міської ради.