Вакансії

ОГОЛОШЕННЯ

Відділ освіти Роменської міської ради

оголошує конкурс на посаду

керівника закладу загальної середньої освіти Роменської міської ради – 6 посад

Дата оголошення 29.04.2021

Найменування закладу  загальної середньої освіти:

            Роменський ліцей № 1 ім. П.І. Калнишевського Роменської міської ради Сумської області, вул. Пушкіна, 15, м. Ромни, 42000

            Роменська спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 ім. акад. А.Ф. Иоффе Роменської міської ради Сумської області, вул. Соборна, 33, м. Ромни, 42000

            Роменська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4 Роменської міської ради Сумської області, вул. Монастирська, 2, м. Ромни, 42000

           Біловодський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Роменської міської ради Сумської області, бульвар Миру, 15, с. Біловод, 42065

           Овлашівський заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Роменської міської ради Сумської області, вул. Шевченка, 38, с. Овлаші, 42027

          Великобубнівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Роменської міської ради Сумської області, вул. Центральна, 19, с. Великі Бубни, 42037  

Загальні умови

Найменування посади

директор закладу загальної середньої освіти Роменської міської ради

Умови оплати праці

Посадовий оклад, надбавки, доплати та премії встановлюються згідно з контрактом, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ»,  наказу Міністерства освіти і науки України від 15.04.1993 № 102 «Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти»

Інформація про призначення на посаду директора закладу освіти

Призначення на посаду директора закладу загальної середньої освіти здійснюється за результатами конкурсу  шляхом укладання строкового трудового договору (контракту) строком на 6 (шість) років. З особою, яка призначається на посаду керівника закладу загальної середньої освіти вперше, укладається трудовий договір строком на 2 (два) роки.

Кваліфікаційні та професійні вимоги до учасників конкурсу

Громадянин України

Освіта вища, освітній ступінь не нижче магістра (спеціаліста)

Стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше 3 (трьох) років

Вільне володіння державною мовою

Вимоги на знання законодавства України

Законодавство у сфері загальної середньої освіти, зокрема Закон України «Про освіту», Закон України «Про повну загальну середню освіту» та інші нормативно-правові акти у сфері загальної середньої освіти.

Інші вимоги

Організаторські здібності.

Фізичний і психічний стан, який не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

Не може обіймати посаду директора закладу загальної середньої освіти особа, яка:

 

– є недієздатною особою або цивільна дієздатність якої обмежена;

– має судимість за вчинення злочину;

– позбавлена права обіймати відповідну посаду;

– за рішенням суду визнана винною у вчиненні корупційного правопорушення;

– за рішенням суду визнана винною у вчиненні правопорушення, пов’язаного з корупцією;

– є особою, яка може мати конфлікт інтересів відповідно до Закону України «Про запобігання корупції».

Інформація щодо строків, переліку, місця та подання документів,

необхідних для участі в конкурсі

Строк подання документів для участі в конкурсному відборі

 

 

 

30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.

Особисто або через особу, уповноважену довіреністю згідно з чинним законодавством України.

29.04.2021  – початок прийому документів   

28.05.2021 – закінчення прийому документів

Перелік документів, необхідних для участі у конкурсі

–  заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

– автобіографія та/або резюме (за вибором претендента на участь у конкурсі);

– копія паспорта громадянина України;

– копія документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);

– документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою;

– копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної та/або науково-педагогічної) роботи не менше 3 (трьох) років на день їх подання;

– довідка про відсутність судимості (оригінал), строк якої не перевищує 1 (один) рік з дати видачі;

– довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного та наркологічного огляду (оригінал);

– мотиваційний лист, складений у довільній формі;

– перспективний план розвитку закладу освіти.

      Особа може надати інші документи, які можуть підтверджувати її професійні та/або моральні якості.

      Відповідальність за достовірність поданих документів несе заявник.

Місце подання документів

вул. Соборна, 41, м. Ромни, Сумська обл., 42000,

приймальня відділу освіти, юрисконсульт відділу освіти.

Довідкову інформацію можна отримати:

За телефоном 5-31-98, а також через е-mail відділу освіти:

osvita@romny-vk.gov.ua

Інформація щодо місця та етапів проведення конкурсу

Місце проведення конкурсу

вул. Соборна, 41, м. Ромни, Сумська обл., 42000, відділ освіти Роменської міської ради.

Етапи та строки проведення конкурсу

 

          1. Подання претендентами документів: з 29.04.2021 до 28.05.2021.

          Уповноважена особа приймає документи за описом, копію якого надає особі, яка їх подає.

          Документи для участі у конкурсі приймаються та реєструються як вхідна кореспонденція відділу освіти.

           Конкурсна комісія протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня

завершення строку подання документів:

     – перевіряє подані документи щодо відповідності установленим вимогам,

  –  приймає рішення про допущення та/або недопущення до участі в конкурсі.

       2. Перевірка поданих документів та допущення кандидатів у конкурсному відборі шляхом інформування кандидата в телефонному режимі до 03.06.2021.

  3. Ознайомлення кандидатів, допущених до участі у конкурсному відборі, із закладом освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування закладу освіти  18.06.2021.

Етапи конкурсного відбору

 

         Дата та час конкурсного відбору: 25.06.2021  о 09.00

(у разі зміни, претенденти будуть повідомлені завчасно 24.06.2021).

         Проведення конкурсного відбору:

         І етап – письмове тестування на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти, зокрема Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»  та інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти (тривалість  не довше 30 хвилин у присутності не менше 3 (трьох) членів конкурсної комісії);

        ІІ етап – перевірка професійних компетентностей шляхом письмового виконання ситуаційного завдання  (яке вирішується кандидатом письмово державною мовою не довше 20 хвилин);

      ІІІ етап – публічна та відкрита презентація державною мовою  перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти (не більше 15 хвилин), а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії в межах змісту конкурсного випробування (до 15 хвилин).

        Конкурсна комісія протягом 2 (двох) робочих днів з дня завершення конкурсного відбору визначає переможця конкурсу або визнає конкурс таким, що не відбувся та оприлюднює результати конкурсу на офіційному вебсайті відділу освіти Роменської міської ради Сумської області та офіційному вебсайті Роменської міської ради (не пізніше 29.06.2021).

         Уповноважений орган (відділ освіти Роменської міської ради) протягом 3 (трьох) робочих днів з дня оприлюднення рішення про переможця конкурсу призначає переможця конкурсу на посаду директора закладу освіти та укладає з ним строковий трудовий договір (контракт) не пізніше 01.07.2021.

Інформація щодо завдань конкурсного відбору

 

  Перелік питань, зразок ситуаційного завдання розміщуються на офіційному вебсайті відділу освіти Роменської міської ради Сумської області.         

Процедура проведення етапів конкурсів на посаду керівника закладу загальної середньої освіти

          Процедура проведення конкурсу на посаду керівника закладу загальної середньої освіти визначена у Положенні  про конкурс на посаду керівника закладу освіти, затвердженого рішенням дев’ятої сесії Роменської міської ради восьмого скликання від 24.03.2021.

           Загальна тривалість конкурсу не може перевищувати 2 (двох) місяців з дня його оголошення.

05.04.2021

Відділ освіти Роменської міської ради Сумської області оголошує конкурс на заміщення вакантних посад педагогічних працівників комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Роменської міської ради Сумської області», а саме: консультант – 3 вакантні посади, адреса: м. Ромни, вул. Коржівська, 5.

Претенденти на заміщення зазначених посад повинні відповідати наступним кваліфікаційним вимогам:

– громадянство України;

– вища освіта ступеня на рівні магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста;

– стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менш як п’ять років;

– вільно володіти державною мовою.

Особи, які відповідають основним кваліфікаційним вимогам і бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи:

письмову заяву про участь у конкурсі, до якої додається резюме у довільній формі;

копію диплома про освіту із додатками, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня, підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років;

документ про підвищення професійної, педагогічної майстерності, досвіду впровадження інновацій, педагогічних новацій і технологій у системі освіти, у тому числі інформаційно-комунікаційних;

копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

письмову згоду на збір та обробку персональних даних;

фотографію розміром 6*4;

копію трудової книжки, що підтверджує стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше п’яти років на день їх подання;

довідку про відсутність судимості;

довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;

заповнений листок з обліку кадрів;

особова картка працівника (типової форми П-2.);

мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсному відборі, має право додати до заяви про участь у конкурсі інші документи, не передбачені в оголошенні про проведення конкурсу.

Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу на офіційному веб-сайті відділу освіти Роменської міської ради Сумської області, по 04.05.2021 включно за адресою: м. Ромни, вул. Соборна, 41, приймальня відділу освіти.

Після закінчення строку подачі документів кандидатів буде повідомлено про місце і час проведення конкурсного відбору.

Умови оплати праці здійснюються відповідно до чинного законодавства України.

Додаткову інформацію про проведення конкурсного відбору можна отримати у юрисконсульта  відділу освіти Орлової Оксани Сергіївни, тел.: 5-31-91; а також через е-mail відділу освіти: osvita@romny-vk.gov.ua.

26.03.2021

Виконавчий комітет Роменської міської ради оголошує конкурс на заміщення вакантних посад осіб місцевого самоврядування в Управління адміністративних послуг Роменської міської ради:

  • адміністратора відділу надання адміністративних послуг Управління адміністративних послуг Роменської міської ради (віддалене робоче місце  в селі Миколаївка).

До конкурсу допускаються кандидати, що мають повну вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст/магістр, стаж роботи на державній службі або в органах місцевого самоврядування не менше одного року або стаж роботи в інших сферах управління не менше трьох років, добре обізнані з комп’ютерними технологіями та вільно володіють державною мовою.

  • головного спеціаліста відділу правового забезпечення, бухгалтерського обліку та програмно-комп’ютерного забезпечення Управління адміністративних послуг Роменської міської ради.

До конкурсу допускаються кандидати, що мають повну вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст/магістр, стаж роботи на державній службі або в органах місцевого самоврядування не менше одного року або стаж роботи в інших сферах управління не менше трьох років, добре обізнані з правилами експлуатації комп’ютерної техніки і системи зв’язку, автоматизованої системи електронного документообігу, створення локальної комп’ютерної мережі, хмарних технологій, методами забезпечення інформаційної безпеки та вільно володіють державною мовою.

 Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня виходу оголошення про конкурс за адресою: м. Ромни, б-р. Шевченка,2, 3-й поверх, кім.29.

Додаткові відомості про умови конкурсу можна одержати по телефону: 5-29-01.

Потрібні документи: заява на ім’я голови конкурсної комісії, особова картка (форма П-2ДС) з відповідними додатками, електронна декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2020 рік за формою, передбаченою Законом України «Про запобігання корупції», копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня, копії документа, який посвідчує особу, копія військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних), довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності), письмову згоду про обробку персональних даних, 2 фотокартки розміром 4×6.

Конкурсна комісія

19.03.2021

Виконавчий комітет Роменської міської ради оголошує конкурс на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування

– головного спеціаліста відділу розвитку території управління економічного розвитку Роменської міської ради. Вимоги до кандидатів: громадянство України, повна вища економічна або технічна освіта за освітньо-кваліфікаційними рівнями магістра, спеціаліста, вільне володіння програмами Microsoft Office.

– головного спеціаліста відділу розвитку підприємництва та споживчого ринку управління економічного розвитку Роменської міської ради. Вимоги до кандидатів: громадянство України, повна вища агрономічна освіта за освітньо-кваліфікаційними рівнями магістра, спеціаліста, вільне володіння програмами Microsoft Office.

– головного спеціаліста відділу використання майна комунальної власності управління економічного розвитку Роменської міської ради. Вимоги до кандидатів: громадянство України, повна вища юридична освіта за освітньо-кваліфікаційними рівнями магістра, спеціаліста, вільне володіння програмами Microsoft Office.

До конкурсу допускаються кандидати, що мають стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування та державній службі не менше 1 року або стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 3 років, вільно володіють державною мовою.

Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня виходу оголошення про конкурс за адресою: м. Ромни, б-р. Шевченка,2, 3-й поверх, кім.29.

Додаткові відомості про умови конкурсу можна одержати по телефону: 5-29-01.

Потрібні документи: заява на ім’я голови конкурсної комісії, особова картка (форма П-2ДС) з відповідними додатками, електронна декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2020 рік за формою, передбаченою Законом України «Про запобігання корупції», копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня, копії документа, який посвідчує особу, копія військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних), довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності), письмову згоду про обробку персональних даних, 2 фотокартки розміром 4×6.

Конкурсна комісія

[згорнути]

12.03.2021

Виконавчий комітет Роменської міської ради оголошує конкурс на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування:

– головного спеціаліста бюджетного відділу Управління фінансів Роменської міської ради;

– головного спеціаліста відділу прогнозування доходів та фінансів виробничої сфери Управління фінансів Роменської міської ради. Вимоги до кандидатів: громадянство України, повна вища економічна освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст/магістр, стаж роботи за фахом не менше одного року, добре обізнані з комп’ютерними технологіями та вільно володіють державною мовою;

– спеціаліста І категорії відділу бухгалтерського обліку та звітності Управління фінансів Роменської міської ради. Вимоги до кандидатів: громадянство України, повна вища економічна освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст/магістр, добре обізнані з комп’ютерними технологіями та вільно володіють державною мовою.

Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня виходу оголошення про конкурс за адресою: м. Ромни, б-р. Шевченка,2, 3-й поверх, кім.29.

Додаткові відомості про умови конкурсу можна одержати по телефону: 5-29-01.

Потрібні документи: заява на ім’я голови конкурсної комісії, особова картка (форма П-2ДС) з відповідними додатками, електронна декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2020 рік за формою, передбаченою Законом України «Про запобігання корупції», копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня, копії документа, який посвідчує особу, копія військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних), довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності), письмову згоду про обробку персональних даних, 2 фотокартки розміром 4×6.

Конкурсна комісія

[згорнути]

 

16.04.2021

Виконавчий комітет Роменської міської ради просить Вас розмістити оголошення такого змісту:

Виконавчий комітет Роменської міської ради оголошує конкурс на заміщення вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування:

 

  • головного спеціаліста сектору профілактики служби у справах дітей Роменської міської ради,

Вимоги до кандидатів: громадянство України, вища освіта (спеціальність «Правознавство» кваліфікація юрист) за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст/магістр, стаж роботи на державній службі або в органах місцевого самоврядування не менше одного року або  стаж роботи в інших сферах не менше п’яти років, добре обізнані з комп’ютерними технологіями та вільно володіють державною мовою.

  • головного спеціаліста-бухгалтера служби у справах дітей Роменської міської ради,

Вимоги до кандидатів: громадянство України, вища освіта (спеціальність «Облік і аудит» кваліфікація економіст-бухгалтер) за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст/магістр, стаж роботи на державній службі або в органах місцевого самоврядування не менше одного року або  стаж роботи в інших сферах не менше п’яти років, добре обізнані з комп’ютерними технологіями та вільно володіють державною мовою.

  • головного спеціаліста сектору з охорони здоров’я Виконавчого комітету Роменської міської ради.

Вимоги до кандидатів: громадянство України, вища освіта (спеціальність «Облік і аудит» кваліфікація економіст-бухгалтер) за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст/магістр, стаж роботи на державній службі або в органах місцевого самоврядування не менше одного року або  стаж роботи в інших сферах не менше п’яти років, добре обізнані з комп’ютерними технологіями та вільно володіють державною мовою.

Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня виходу оголошення про конкурс за адресою: м. Ромни, б-р. Шевченка,2, 3-й поверх, кім.29.

Додаткові відомості про умови конкурсу можна одержати по телефону: 5-29-01.

Потрібні документи: заява на ім’я голови конкурсної комісії, особова картка (форма П-2ДС)  з відповідними додатками, електронна декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2020 рік за формою, передбаченою Законом України «Про запобігання корупції», копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня, копії документа, який посвідчує особу, копія військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних), довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності), письмову згоду про обробку персональних даних, 2 фотокартки розміром 4×6.

                                                                                     Конкурсна комісія

23.04.2021

Виконавчий комітет Роменської міської ради просить Вас розмістити оголошення такого змісту:

Виконавчий комітет Роменської міської ради оголошує конкурс на заміщення вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування:

  • головного спеціаліста відділу освіти Роменської міської ради – 2 вакантні посади,

Вимоги до кандидатів: громадянство України, повна вища педагогічна освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст/магістр, стаж роботи на державній службі, в органах місцевого самоврядування або в закладі освіти не менше п’яти років, добре обізнані з комп’ютерними технологіями та вільно володіють державною мовою.

  • головного спеціаліста відділу з питань внутрішньої політики Виконавчого комітету Роменської міської ради,

Вимоги до кандидатів: громадянство України, вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст/магістр, стаж роботи на державній службі або в органах місцевого самоврядування не менше одного року або стаж роботи в інших сферах не менше п’яти років, добре обізнані з комп’ютерними технологіями та вільно володіють державною мовою.

  • головного спеціаліста відділу молоді та спорту Виконавчого комітету Роменської міської ради.

Вимоги до кандидатів: громадянство України, вища освіта гуманітарного профілю за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст/магістр, загальний стаж роботи не менше п’яти років, добре обізнані з комп’ютерними технологіями та вільно володіють державною мовою.

Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня виходу оголошення про конкурс за адресою: м. Ромни, б-р. Шевченка,2, 3-й поверх, кім.29.

Додаткові відомості про умови конкурсу можна одержати по телефону: 5-29-01.

Потрібні документи: заява на ім’я голови конкурсної комісії, особова картка (форма П-2ДС)  з відповідними додатками, електронна декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2020 рік за формою, передбаченою Законом України «Про запобігання корупції», копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня, копії документа, який посвідчує особу, копія військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних), довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності), письмову згоду про обробку персональних даних, 2 фотокартки розміром 4×6.

                                                                                  Конкурсна комісія