Вакансії

 

 

 

 

 

11.02.2022

ОГОЛОШЕННЯ

Відділ освіти Роменської міської ради  оголошує конкурс на посаду

керівника Погожокриницького ліцею Роменської міської ради Сумської області

Дата оголошення 11.02.2022

Найменування закладу  загальної середньої освіти:

1. Погожокриницький ліцей Роменської міської ради Сумської області; вул. Центральна 13, с. Погожа Криниця, Роменського району, Сумської області; 

Загальні умови

Найменування посади

1. Директор Погожокриницького ліцею Роменської міської ради Сумської області;

Умови оплати праці

Посадовий оклад, надбавки, доплати та премії встановлюються згідно з контрактом, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ»,  наказу Міністерства освіти і науки України від 15.04.1993 № 102 «Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти»

Інформація про призначення на посаду директора закладу освіти

Призначення на посаду директора закладу загальної середньої освіти здійснюється за результатами конкурсу  шляхом укладання строкового трудового договору (контракту) строком на 6 (шість) років. З особою, яка призначається на посаду керівника закладу загальної середньої освіти вперше, укладається трудовий договір строком на 2 (два) роки.

Кваліфікаційні та професійні вимоги до учасників конкурсу

Громадянин України

Освіта вища, освітній ступінь не нижче магістра (спеціаліста)

Стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше 3 (трьох) років

Вільне володіння державною мовою

Вимоги на знання законодавства України

Законодавство у сфері загальної середньої освіти, зокрема Закон України «Про освіту», Закон України «Про повну загальну середню освіту» та інші нормативно-правові акти у сфері загальної середньої освіти.

Інші вимоги

Організаторські здібності.

Фізичний і психічний стан, який не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

Не може обіймати посаду директора закладу загальної середньої освіти особа, яка:

 

– є недієздатною особою або цивільна дієздатність якої обмежена;

– має судимість за вчинення злочину;

– позбавлена права обіймати відповідну посаду;

– за рішенням суду визнана винною у вчиненні корупційного правопорушення;

– за рішенням суду визнана винною у вчиненні правопорушення, пов’язаного з корупцією;

– є особою, яка може мати конфлікт інтересів відповідно до Закону України «Про запобігання корупції».

Інформація щодо строків, переліку, місця та подання документів,

необхідних для участі в конкурсі

Строк подання документів для участі в конкурсному відборі

 

 

 

30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.

Особисто або через особу, уповноважену довіреністю згідно з чинним законодавством України.

11.02.2022  – початок прийому документів   

12.03.2022 – закінчення прийому документів

Перелік документів, необхідних для участі у конкурсі

–  заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

– автобіографія та/або резюме (за вибором претендента на участь у конкурсі);

– копія паспорта громадянина України;

– копія документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);

– документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою (відповідно до ЗУ «Про забезпечення функціонування української мови як державної» таким документом в обов’язковому порядку є державний сертифікат про рівень володіння державною мовою)

– копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної та/або науково-педагогічної) роботи не менше 3 (трьох) років на день їх подання;

– довідка про відсутність судимості (оригінал), строк якої не перевищує 1 (один) рік з дати видачі;

– довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного та наркологічного огляду (оригінал);

– мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Особа може надати інші документи, які можуть підтверджувати її професійні та/або моральні якості.

 Відповідальність за достовірність поданих документів несе заявник.

Місце подання документів

вул. Соборна, 41, м. Ромни, Сумська обл., 42000,

приймальня відділу освіти.

Довідкову інформацію можна отримати:

За телефоном 5-31-98, а також через е-mail відділу освіти:

osvita@romny-vk.gov.ua

Інформація щодо місця та етапів проведення конкурсу

Місце проведення конкурсу

вул. Соборна, 41, м. Ромни, Сумська обл., 42000, відділ освіти Роменської міської ради.

Етапи та строки проведення конкурсу

 

1. Подання претендентами документів: з 11.02.2022  до 12.03.2022

Юрисконсульт відділу освіти Пасько Яна Володимирівна (м.т. 0976951780).

приймає документи за описом, копію якого надає особі, яка їх подає.

Документи для участі у конкурсі приймаються та реєструються як вхідна кореспонденція відділу освіти.

 Конкурсна комісія протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня

завершення строку подання документів:

  – перевіряє подані документи щодо відповідності установленим вимогам,

  –  приймає рішення про допущення та/або недопущення до участі в конкурсі.

 – оприлюднює на офіційному вебсайті Роменської міської ради перелік осіб, допущених до участі у конкурсному відборі. 

Етапи конкурсного відбору

 

Дата та час конкурсного відбору: 30.03.2022 з 09.00

(у разі зміни, претенденти будуть повідомлені до 30.03.2022).

Проведення конкурсного відбору:

І етап – письмове тестування на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти, зокрема Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»  та інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти (тривалість  не довше 30 хвилин у присутності не менше 3 (трьох) членів конкурсної комісії);

ІІ етап – перевірка професійної компетентності шляхом письмового виконання ситуаційного завдання (яке вирішується кандидатом письмово державною мовою не довше 20 хвилин);

 ІІІ етап – публічна та відкрита презентація державною мовою  перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти (не більше 15 хвилин), а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії в межах змісту конкурсного випробування (до 15 хвилин).

Конкурсна комісія протягом 2 (двох) робочих днів з дня завершення конкурсного відбору визначає переможця конкурсу або визнає конкурс таким, що не відбувся та оприлюднює результати конкурсу на офіційному вебсайті відділу освіти Роменської міської ради Сумської області та офіційному вебсайті Роменської міської ради

Уповноважений орган (відділ освіти Роменської міської ради) протягом 3 (трьох) робочих днів з дня оприлюднення рішення про переможця конкурсу призначає переможця конкурсу на посаду директора закладу освіти та укладає з ним строковий трудовий договір (контракт)

Процедура проведення етапів конкурсів на посаду керівника закладу загальної середньої освіти

Процедура проведення конкурсу на посаду керівника закладу загальної середньої освіти визначена у Положенні  про конкурс на посаду керівника закладу освіти, затвердженого рішенням чотирнадцятої сесії Роменської міської ради восьмого скликання від 26.05.2021.

Загальна тривалість конкурсу не може перевищувати 2 (двох) місяців з дня його оголошення.

 24.12.2021

Виконавчий комітет Роменської міської ради оголошує конкурс на заміщення вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування:

– головного спеціаліста відділу з питань внутрішньої політики Виконавчого комітету Роменської міської ради;

Вимоги до кандидатів: наявність громадянства України, наявність вищої освіти за освітньо-кваліфікаційний рівнем спеціаліст, загальний стаж роботи не менше п’яти років, знання основних принципів роботи на комп’ютері, вільне володіння державною мовою.

– головного спеціаліста відділу прийняття рішень з призначення соціальних допомог та компенсацій управління соціального захисту населення Роменської міської ради (на період відпустки основного працівника для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку).

Вимоги до кандидатів: наявність громадянства України, наявність вищої освіти фінансово-економічного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст/магістр, стаж роботи на державній службі чи службі в органах місцевого самоврядування не менше одного року або досвід роботи за фахом в інших сферах управління не менше трьох років, знання основних принципів роботи на комп’ютері, вільне володіння державною мовою.

Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня виходу оголошення про конкурс за адресою: м. Ромни, б-р. Шевченка,2, 3-й поверх, кім.29.

Додаткові відомості про умови конкурсу можна одержати по телефону: 5-12-07.

Необхідні документи: заява на ім’я голови конкурсної комісії, особова картка (форма П-2ДС) з відповідними додатками, електронна декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2020 рік за формою, передбаченою Законом України «Про запобігання корупції», копії документів про освіту, документ про повну загальну середню освіту, що підтверджує вивчення української мови як навчального предмета (дисципліни) або державний сертифікат про рівень володіння державною мовою, що видається Національною комісією зі стандартів державної мови, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня, копії документа, який посвідчує особу, копія військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних), довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності), письмову згоду про обробку персональних даних, 2 фотокартки розміром 4×6.

Конкурсна комісія

[згорнути]

24.12.2021

ПРОТОКОЛ № 2 зaciдання кoнкypcнoї комісії з проведення конкурсу на посаду керівника Рогинського закладу загальної середньої освіти I-III ступенів Роменської міської ради Сумської області

09.12.2021

ПРОТОКОЛ №l зaciдання кoнкypcнoї комісії з проведення конкурсу на посаду керівника Рогинського закладу загальної середньої освіти I-III ступенів Роменської міської ради Сумської області

05.11.2021

Виконавчий комітет Роменської міської ради оголошує конкурс на заміщення вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування:

– головного спеціаліста відділу інженерного забезпечення та будівництва управління житлово-комунального господарства Роменської міської ради;

Вимоги до кандидатів: наявність громадянства України, наявність вищої освіти за спеціальністю інженер-будівельник, освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр, стаж роботи на державній службі чи в органах місцевого самоврядування або досвід роботи на посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше трьох років, знання основних принципів роботи на комп’ютері, вільне володіння державною мовою, знання нормативно-правових актів у сфері діяльності органів місцевого самоврядування.

– головного спеціаліста сектору економіки відділу бухгалтерського обліку та господарського забезпечення управління житлово-комунального господарства Роменської міської ради;

Вимоги до кандидатів: наявність громадянства України, наявність вищої економічної освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр, стаж роботи на державній службі чи в органах місцевого самоврядування або досвід роботи на посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше трьох років, знання основних принципів роботи на комп’ютері, вільне володіння державною мовою, знання нормативно-правових актів у сфері діяльності органів місцевого самоврядування.

– головного спеціаліста сектору юридичної та кадрової роботи управління житлово-комунального господарства Роменської міської ради.

Вимоги до кандидатів: наявність громадянства України, наявність вищої юридичної освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр, стаж роботи на державній службі чи в органах місцевого самоврядування або досвід роботи на посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше трьох років, знання основних принципів роботи на комп’ютері, вільне володіння державною мовою, знання нормативно-правових актів у сфері діяльності органів місцевого самоврядування.

Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня виходу оголошення про конкурс за адресою: м. Ромни, б-р. Шевченка,2, 3-й поверх, кім.29.

Додаткові відомості про умови конкурсу можна одержати по телефону: 5-12-07.

Необхідні документи: заява на ім’я голови конкурсної комісії, особова картка (форма П-2ДС) з відповідними додатками, електронна декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2020 рік за формою, передбаченою Законом України «Про запобігання корупції», копії документів про освіту, документ про повну загальну середню освіту, що підтверджує вивчення української мови як навчального предмета (дисципліни) або державний сертифікат про рівень володіння державною мовою, що видається Національною комісією зі стандартів державної мови, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня, копії документа, який посвідчує особу, копія військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних), довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності), письмову згоду про обробку персональних даних, 2 фотокартки розміром 4×6.

Конкурсна комісія

[згорнути]

04.11.2021

Увага! У зв’язку з проведенням конкурсного добору (конкурсу) на посаду директора Роменського міського Будинку культури Відділ культури Роменської міської ради відповідно до ч. 5 ст.21-4 Закону України «Про культуру» оприлюднює документи претендентів на посаду директора Роменського міського Будинку культури, визначені у частині другій цієї статті, що надійшли від гр. Любивої В.А. та гр.Трикоз М.А., які мають намір брати участь у конкурсному доборі (конкурсі).

 • Документи Любивої В.А. претендента на посаду директора Роменського міського Будинку культури;
 • Документи Трикоз М.А. претендента на посаду директора Роменського міського Будинку культури.

Умови праці директора Роменського міського Будинку  культури

ОГОЛОШЕННЯ Відділ освіти Роменської міської ради оголошує конкурс на посаду керівника Рогинського закладу загальної середньої освіти I-III ступенів Роменської міської ради Сумської області

ОГОЛОШЕННЯ Відділ освіти Роменської міської ради оголошує конкурс на посаду керівника Погожокриницького ліцею Роменської міської ради Сумської області

30.10.2021

ПРОТОКОЛ №l зaciдання кoнкypcнoї комісії з проведення конкурсу на посаду керівника Погожокриницького ліцею Роменської міської ради Сумської області

15.10.2021

Виконавчий комітет Роменської міської ради оголошує конкурс на заміщення вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування:

            –   заступника начальника відділу освіти Роменської міської ради;

   Вимоги до кандидатів: наявність громадянства України, наявність  повної вищої педагогічної освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста/магістра, стаж роботи на державній службі чи в органах місцевого самоврядування або в закладі освіти не менше п’яти років, бути добре обізнаними з комп’ютерними технологіями, вільно володіти державною мовою.

             – головного спеціаліста загального відділу Виконавчого комітету Роменської міської ради;

Вимоги до кандидатів: наявність громадянства України, наявність  повної вищої  юридичної, економічної освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста/магістра, стаж роботи на державній службі чи в органах місцевого самоврядування не менше одного року або стаж роботи на посадах із практичним досвідом роботи з документами не менше трьох років, бути добре обізнаними з комп’ютерними технологіями, вільно володіти державною мовою.

            – головного спеціаліста загального відділу Виконавчого комітету Роменської міської ради.

Вимоги до кандидатів: наявність громадянства України, наявність  повної вищої  юридичної, економічної освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста/магістра, стаж роботи на державній службі чи в органах місцевого самоврядування не менше одного року або стаж роботи на посадах із практичним досвідом роботи з документами, бути добре обізнаними з комп’ютерними технологіями, вільно володіти державною мовою.

 

Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня виходу оголошення про конкурс за адресою: м. Ромни, б-р. Шевченка,2, 3-й поверх, кім.29.

Додаткові відомості про умови конкурсу можна одержати по телефону: 5-12-07.

Необхідні документи: заява на ім’я голови конкурсної комісії, особова картка (форма П-2ДС)  з відповідними додатками, електронна декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2020 рік за формою, передбаченою Законом України «Про запобігання корупції», копії документів про освіту, документ про повну загальну середню освіту, що підтверджує вивчення української мови як навчального предмета (дисципліни) або державний сертифікат про рівень володіння державною мовою, що видається  Національною комісією зі стандартів державної мови, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня, копії документа, який посвідчує особу, копія військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних), довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності), письмову згоду про обробку персональних даних, 2 фотокартки розміром 4×6.                                                                                                         

                                                                                                    Конкурсна комісія

13.10.2021

Протокол № 1 засідання конкурсної комісії з проведення конкурсу на посаду керівника Рогинського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Роменської міської ради Сумської області від 13.10.2021

01.10.2021

Оголошення про конкурс на заміщення вакантної посади директора Роменського міського Будинку культури

23.09.2021

Відділ освіти Роменської міської ради  оголошує конкурс на посаду керівника Погожокриницького ліцею Роменської міської ради Сумської області

15.09.2021

ПРОТОКОЛ №l зaciдання кoнкypcнoї комісії з проведення конкурсу на посаду керівника Погожокриницького ліцею Роменської міської ради Сумської області

07.09.2021

ОГОЛОШЕННЯ

Відділ освіти Роменської міської ради  оголошує конкурс на посаду

керівника Рогинського  закладу загальної середньої освіти IIII ступенів Роменської міської ради Сумської області

Дата оголошення 07.09.2021

Найменування закладу  дошкільної освіти:

Рогинський  заклад загальної середньої освіти I-III ступенів  Роменської міської ради Сумської області, вул. Центральна, 1, с. Рогинці;

Загальні умови

Найменування посади

Директор Рогинського  закладу загальної середньої освіти I-III ступенів  Роменської міської ради Сумської області

Умови оплати праці

Посадовий оклад, надбавки, доплати та премії встановлюються згідно з контрактом, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ»,  наказу Міністерства освіти і науки України від 15.04.1993 № 102 «Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти»

Інформація про призначення на посаду директора закладу освіти

Призначення на посаду директора закладу загальної середньої освіти здійснюється за результатами конкурсу  шляхом укладання строкового трудового договору (контракту) 

Кваліфікаційні та професійні вимоги до учасників конкурсу

Громадянин України

Освіта вища, освітній ступінь не нижче магістра (спеціаліста)

Стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше 3 (трьох) років

Вільне володіння державною мовою

Вимоги на знання законодавства України

Законодавство у сфері загальної середньої освіти, зокрема, Закон України «Про освіту», Закон України «Про повну загальну середню освіту» та інші нормативно-правові акти у сфері загальної середньої освіти.

Інші вимоги

Організаторські здібності.

Фізичний і психічний стан, який не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

Не може обіймати посаду директора закладу загальної середньої освіти особа, яка:

 

– є недієздатною особою або цивільна дієздатність якої обмежена;

– має судимість за вчинення злочину;

– позбавлена права обіймати відповідну посаду;

– за рішенням суду визнана винною у вчиненні корупційного правопорушення;

-за рішенням суду визнана винною у вчиненні правопорушення, пов’язаного з корупцією;

– є особою, яка може мати конфлікт інтересів відповідно до Закону України «Про запобігання корупції».

Інформація щодо строків, переліку, місця та подання документів,

необхідних для участі в конкурсі

Строк подання документів для участі в конкурсному відборі

 

 

 

30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.

Особисто або через особу, уповноважену довіреністю згідно з чинним законодавством України.

07.09.2021  – початок прийому документів   

06.10.2021 – закінчення прийому документів

Перелік документів, необхідних для участі у конкурсі

–  заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

– автобіографія та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

– копія паспорта громадянина України;

– копія документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);

– документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою (відповідно до ЗУ «Про забезпечення функціонування української мови як державної» таким документом в обов’язковому порядку є державний сертифікат про рівень володіння державною мовою)

– копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної та/або науково-педагогічної) роботи не менше 3 (трьох) років на день їх подання;

– довідка про відсутність судимості (оригінал), строк якої не перевищує 1 (один) рік з дати видачі;

– довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного та наркологічного огляду (оригінал);

– мотиваційний лист, складений у довільній формі;

Особа може надати інші документи, які можуть підтверджувати її професійні та/або моральні якості.

Відповідальність за достовірність поданих документів несе заявник.

Місце подання документів

вул. Соборна, 41, м. Ромни, Сумська обл., 42000,

приймальня відділу освіти.

Довідкову інформацію можна отримати:

За телефоном 5-31-98, а також через е-mail відділу освіти:

osvita@romny-vk.gov.ua

Інформація щодо місця та етапів проведення конкурсу

Місце проведення конкурсу

вул. Соборна, 41, м. Ромни, Сумська обл., 42000, відділ освіти Роменської міської ради.

Етапи та строки проведення конкурсу

 

1. Подання претендентами документів: з 07.09.2021 до 06.10.2021.

Юрисконсульт відділу освіти Ярина Дмитро Олексійович (0970959666) приймає документи за описом, копію якого надає особі, яка їх подає.

Документи для участі у конкурсі приймаються та реєструються як вхідна кореспонденція відділу освіти.

 Конкурсна комісія протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня

завершення строку подання документів:

  – перевіряє подані документи щодо відповідності установленим вимогам,

  –  приймає рішення про допущення та/або недопущення до участі в конкурсі.

2. Перевірка поданих документів та допущення кандидатів у конкурсному відборі шляхом інформування кандидата в телефонному режимі до 13.10.2021.

3. Ознайомлення кандидатів, допущених до участі у конкурсному відборі, із закладом освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування закладу освіти  проводиться  не пізніше п’яти робочих днів до початку проведення конкурсного відбору.

Етапи конкурсного відбору

 

Дата та час конкурсного відбору: 25.10.2021 року з 09:00 год.  

(у разі зміни, претенденти будуть повідомлені завчасно до 24.10.2021).

Проведення конкурсного відбору:

І етап – письмове тестування на знання законодавства України у сфері дошкільної освіти, зокрема Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту»  та інших нормативно-правових актів у сфері дошкільної освіти (тривалість  не довше 30 хвилин у присутності не менше двох третин  членів конкурсної комісії);

ІІ етап – перевірка професійних компетентностей шляхом письмового виконання ситуаційного завдання (яке вирішується кандидатом письмово державною мовою не довше 20 хвилин);

ІІІ етап – публічна та відкрита презентація державною мовою  перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти (не більше 15 хвилин), а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії в межах змісту конкурсного випробування (до 15 хвилин).

Конкурсна комісія протягом 2 (двох) робочих днів з дня завершення конкурсного відбору визначає переможця конкурсу або визнає конкурс таким, що не відбувся та оприлюднює результати конкурсу на офіційному вебсайті відділу освіти Роменської міської ради Сумської області та офіційному вебсайті Роменської міської ради (не пізніше 27.10.2021).

Уповноважений орган (відділ освіти Роменської міської ради) протягом 3 (трьох) робочих днів з дня оприлюднення рішення про переможця конкурсу призначає переможця конкурсу на посаду директора закладу освіти та укладає з ним строковий трудовий договір (контракт за рішенням комісії) не пізніше 01.11.2021.

Процедура проведення етапів конкурсів на посаду керівника закладу загальної середньої освіти

Процедура проведення конкурсу на посаду керівника закладу дошкільної освіти визначена у Положенні  про конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої  освіти, затвердженого рішенням чотирнадцятої сесії Роменської міської ради восьмого скликання від 26.05.2021. Всі інші питання, які не врегульовані цим Положенням, вирішуються колегіально на засіданні конкурсної комісії.

Загальна тривалість конкурсу не може перевищувати 2 (двох) місяців з дня його оголошення.

 03.09.2021

Виконавчий комітет Роменської міської ради оголошує конкурс на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування

 • головного спеціаліста відділу містобудування та архітектури Виконавчого комітету Роменської міської ради (стратегічний розвиток територіальної громади, забезпечення містобудівною документацією);
 • – головного спеціаліста відділу містобудування та архітектури Виконавчого комітету Роменської міської ради (з питань благоустрою та художнього оформлення).

Вимоги до кандидатів: наявність громадянства України, наявність  повної вищої  освіти за спеціальностями архітектор, художник-оформлювач, інженер-будівельник за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста/магістра, стаж роботи на державній службі чи в органах місцевого самоврядування не менше одного року або стаж роботи в інших сферах містобудування та архітектури на  посадах із практичним досвідом роботи з документами не менше трьох років, бути добре обізнаними з комп’ютерними технологіями, вільно володіти державною мовою.

Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня виходу оголошення про конкурс за адресою: м. Ромни, б-р. Шевченка,2, 3-й поверх, кім.29.

Додаткові відомості про умови конкурсу можна одержати по телефону: 5-12-07.

Необхідні документи: заява на ім’я голови конкурсної комісії, особова картка (форма П-2ДС)  з відповідними додатками, електронна декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2020 рік за формою, передбаченою Законом України «Про запобігання корупції», копії документів про освіту, документ про повну загальну середню освіту, що підтверджує вивчення української мови як навчального предмета (дисципліни) або державний сертифікат про рівень володіння державною мовою, що видається  Національною комісією зі стандартів державної мови, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня, копії документа, який посвідчує особу, копія військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних), довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності), письмову згоду про обробку персональних даних, 2 фотокартки розміром 4×6.                                                                                                        

                                                                                                    Конкурсна комісія

Протокол № 2 засідання конкурсної комісії з проведення конкурсу на посаду керівника Роменської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 Роменської міської ради Сумської області від 19.08.2021

Протокол № 2 засідання конкурсної комісії з проведення конкурсу на посаду керівника Біловодського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Роменської міської ради Сумської області від 19.08.2021

Протокол № 2 засідання конкурсної комісії з проведення конкурсу на посаду керівника Овлашівського закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Роменської міської ради Сумської області від 19.08.2021

12.08.2021

ОГОЛОШЕННЯ

Відділ освіти Роменської міської ради  оголошує конкурс на посаду

керівника Погожокриницького ліцею Роменської міської ради Сумської області

Дата оголошення 12.08.2021

Найменування закладу  загальної середньої освіти:

1. Погожокриницький ліцей Роменської міської ради Сумської області; вул. Центральна 13, с. Погожа Криниця, Роменського району. Сумської області; 

Загальні умови

Найменування посади

1. Директор Погожокриницького ліцею Роменської міської ради Сумської області;

Умови оплати праці

Посадовий оклад, надбавки, доплати та премії встановлюються згідно з контрактом, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ»,  наказу Міністерства освіти і науки України від 15.04.1993 № 102 «Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти»

Інформація про призначення на посаду директора закладу освіти

Призначення на посаду директора закладу загальної середньої освіти здійснюється за результатами конкурсу  шляхом укладання строкового трудового договору (контракту) строком на 6 (шість) років. З особою, яка призначається на посаду керівника закладу загальної середньої освіти вперше, укладається трудовий договір строком на 2 (два) роки.

Кваліфікаційні та професійні вимоги до учасників конкурсу

Громадянин України

Освіта вища, освітній ступінь не нижче магістра (спеціаліста)

Стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше 3 (трьох) років

Вільне володіння державною мовою

Вимоги на знання законодавства України

Законодавство у сфері загальної середньої освіти, зокрема Закон України «Про освіту», Закон України «Про повну загальну середню освіту» та інші нормативно-правові акти у сфері загальної середньої освіти.

Інші вимоги

Організаторські здібності.

Фізичний і психічний стан, який не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

Не може обіймати посаду директора закладу загальної середньої освіти особа, яка:

 

– є недієздатною особою або цивільна дієздатність якої обмежена;

– має судимість за вчинення злочину;

– позбавлена права обіймати відповідну посаду;

– за рішенням суду визнана винною у вчиненні корупційного правопорушення;

– за рішенням суду визнана винною у вчиненні правопорушення, пов’язаного з корупцією;

– є особою, яка може мати конфлікт інтересів відповідно до Закону України «Про запобігання корупції».

Інформація щодо строків, переліку, місця та подання документів,

необхідних для участі в конкурсі

Строк подання документів для участі в конкурсному відборі

 

 

 

30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.

Особисто або через особу, уповноважену довіреністю згідно з чинним законодавством України.

12.08.2021  – початок прийому документів   

10.09.2021 – закінчення прийому документів

Перелік документів, необхідних для участі у конкурсі

–  заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

– автобіографія та/або резюме (за вибором претендента на участь у конкурсі);

– копія паспорта громадянина України;

– копія документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);

– документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою (відповідно до ЗУ «Про забезпечення функціонування української мови як державної» таким документом в обов’язковому порядку є державний сертифікат про рівень володіння державною мовою )

– копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної та/або науково-педагогічної) роботи не менше 3 (трьох) років на день їх подання;

– довідка про відсутність судимості (оригінал), строк якої не перевищує 1 (один) рік з дати видачі;

– довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного та наркологічного огляду (оригінал);

– мотиваційний лист, складений у довільній формі.

      Особа може надати інші документи, які можуть підтверджувати її професійні та/або моральні якості.

      Відповідальність за достовірність поданих документів несе заявник.

Місце подання документів

вул. Соборна, 41, м. Ромни, Сумська обл., 42000,

приймальня відділу освіти.

Довідкову інформацію можна отримати:

За телефоном 5-31-98, а також через е-mail відділу освіти:

osvita@romny-vk.gov.ua

Інформація щодо місця та етапів проведення конкурсу

Місце проведення конкурсу

вул. Соборна, 41, м. Ромни, Сумська обл., 42000, відділ освіти Роменської міської ради.

Етапи та строки проведення конкурсу

 

1. Подання претендентами документів: з 12.08.2021 до 10.09.2021.

Юрисконсульт відділу освіти Ярина Дмитро Олексійович (м.т. 0970959666).

приймає документи за описом, копію якого надає особі, яка їх подає.

Документи для участі у конкурсі приймаються та реєструються як вхідна кореспонденція відділу освіти.

 Конкурсна комісія протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня

завершення строку подання документів:

– перевіряє подані документи щодо відповідності установленим вимогам,

 –  приймає рішення про допущення та/або недопущення до участі в конкурсі.

 – оприлюднює на офіційному вебсайті Роменської міської ради перелік осіб, допущених до участі у конкурсному відборі. 

 

Етапи конкурсного відбору

 

Дата та час конкурсного відбору: 27.09.2021 з 09.00

(у разі зміни, претенденти будуть повідомлені до 26.09.2021).

Проведення конкурсного відбору:

І етап – письмове тестування на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти, зокрема Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»  та інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти (тривалість  не довше 30 хвилин у присутності не менше 3 (трьох) членів конкурсної комісії);

ІІ етап – перевірка професійних компетентностей шляхом письмового виконання ситуаційного завдання (яке вирішується кандидатом письмово державною мовою не довше 20 хвилин);

 ІІІ етап – публічна та відкрита презентація державною мовою  перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти (не більше 15 хвилин), а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії в межах змісту конкурсного випробування (до 15 хвилин).

   Конкурсна комісія протягом 2 (двох) робочих днів з дня завершення конкурсного відбору визначає переможця конкурсу або визнає конкурс таким, що не відбувся та оприлюднює результати конкурсу на офіційному вебсайті відділу освіти Роменської міської ради Сумської області та офіційному вебсайті Роменської міської ради (не пізніше 18.08.2021).

Уповноважений орган (відділ освіти Роменської міської ради) протягом 3 (трьох) робочих днів з дня оприлюднення рішення про переможця конкурсу призначає переможця конкурсу на посаду директора закладу освіти та укладає з ним строковий трудовий договір (контракт)

Процедура проведення етапів конкурсів на посаду керівника закладу загальної середньої освіти

Процедура проведення конкурсу на посаду керівника закладу загальної середньої освіти визначена у Положенні  про конкурс на посаду керівника закладу освіти, затвердженого рішенням чотирнадцятої сесії Роменської міської ради восьмого скликання від 26.05.2021.

Загальна тривалість конкурсу не може перевищувати 2 (двох) місяців з дня його оголошення.

 Протокол № 1 засідання конкурсної комісії з проведення конкурсу на посаду керівника Овлашівського закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Роменської міської ради Сумської області від 10.08.2021

Протокол № 1 засідання конкурсної комісії з проведення конкурсу на посаду керівника Погожокриницького ліцею Роменської міської ради Сумської області від 10.08.2021

Протокол № 1 засідання конкурсної комісії з проведення конкурсу на посаду керівника Роменської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 Роменської міської ради Сумської області від 10.08.2021

Протокол № 1 засідання конкурсної комісії з проведення конкурсу на посаду керівника Біловодського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Роменської міської ради Сумської області від 10.08.2021

10.08.2021

ОГОЛОШЕННЯ

Відділ освіти Роменської міської ради  оголошує конкурс на посаду

керівника Великобубнівського  закладу дошкільної освіти (Центр розвитку дитини) «Берізка» Роменської міської ради Сумської області

Дата оголошення 10.08.2021

Найменування закладу  дошкільної освіти:

Великобубнівський заклад дошкільної освіти (Центр розвитку дитини) «Берізка» Роменської міської ради Сумської області, вул. Новоселівка, 13, с. Великі Бубни, 42037

Загальні умови

Найменування посади

Директор Великобубнівський заклад дошкільної освіти (Центр розвитку дитини) «Берізка» Роменської міської ради Сумської області

Умови оплати праці

Посадовий оклад, надбавки, доплати та премії встановлюються згідно з контрактом, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ»,  наказу Міністерства освіти і науки України від 15.04.1993 № 102 «Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти»

Інформація про призначення на посаду директора закладу освіти

Призначення на посаду директора закладу дошкільної освіти здійснюється за результатами конкурсу  шляхом укладання строкового трудового договору (контракту) 

Кваліфікаційні та професійні вимоги до учасників конкурсу

Громадянин України

Освіта вища, освітній ступінь не нижче магістра (спеціаліста)

Стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше 3 (трьох) років

Вільне володіння державною мовою

Вимоги на знання законодавства України

Законодавство у сфері дошкільної освіти, зокрема Закон України «Про освіту», Закон України «Про дошкільну освіту» та інші нормативно-правові акти у сфері дошкільної освіти.

Інші вимоги

Організаторські здібності.

Фізичний і психічний стан, який не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

Не може обіймати посаду директора закладу загальної середньої освіти особа, яка:

 

– є недієздатною особою або цивільна дієздатність якої обмежена;

– має судимість за вчинення злочину;

– позбавлена права обіймати відповідну посаду;

– за рішенням суду визнана винною у вчиненні корупційного правопорушення;

– за рішенням суду визнана винною у вчиненні правопорушення, пов’язаного з корупцією;

– є особою, яка може мати конфлікт інтересів відповідно до Закону України «Про запобігання корупції».

Інформація щодо строків, переліку, місця та подання документів,

необхідних для участі в конкурсі

Строк подання документів для участі в конкурсному відборі

 

 

 

30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.

Особисто або через особу, уповноважену довіреністю згідно з чинним законодавством України.

10.08.2021  – початок прийому документів   

08.09.2021 – закінчення прийому документів

Перелік документів, необхідних для участі у конкурсі

–  заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

– автобіографія та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

– копія паспорта громадянина України;

– копія документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);

– документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою;

– копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної та/або науково-педагогічної) роботи не менше 3 (трьох) років на день їх подання;

– довідка про відсутність судимості (оригінал), строк якої не перевищує 1 (один) рік з дати видачі;

– довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного та наркологічного огляду (оригінал);

– мотиваційний лист, складений у довільній формі;

      Особа може надати інші документи, які можуть підтверджувати її професійні та/або моральні якості.

      Відповідальність за достовірність поданих документів несе заявник.

Місце подання документів

вул. Соборна, 41, м. Ромни, Сумська обл., 42000,

приймальня відділу освіти.

Довідкову інформацію можна отримати:

За телефоном 5-31-98, а також через е-mail відділу освіти:

osvita@romny-vk.gov.ua

Інформація щодо місця та етапів проведення конкурсу

Місце проведення конкурсу

вул. Соборна, 41, м. Ромни, Сумська обл., 42000, відділ освіти Роменської міської ради.

Етапи та строки проведення конкурсу

 

1. Подання претендентами документів: з 10.08.2021 до 08.09.2021.

Юрисконсульт відділу освіти Ярина Дмитро Олексійович (0970959666) приймає документи за описом, копію якого надає особі, яка їх подає.

Документи для участі у конкурсі приймаються та реєструються як вхідна кореспонденція відділу освіти.

 Конкурсна комісія протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня

завершення строку подання документів:

 – перевіряє подані документи щодо відповідності установленим вимогам,

 –  приймає рішення про допущення та/або недопущення до участі в конкурсі.

2. Перевірка поданих документів та допущення кандидатів у конкурсному відборі шляхом інформування кандидата в телефонному режимі 10.09.2021.

  3. Ознайомлення кандидатів, допущених до участі у конкурсному відборі, із закладом освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування закладу освіти   __13.09.2021.

Етапи конкурсного відбору

 

Дата та час конкурсного відбору: 20.09.2021  з  09.00

(у разі зміни, претенденти будуть повідомлені завчасно до 19.09.2021).

Проведення конкурсного відбору:

І етап – письмове тестування на знання законодавства України у сфері дошкільної освіти, зокрема Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту»  та інших нормативно-правових актів у сфері дошкільної освіти (тривалість  не довше 30 хвилин у присутності не менше двох третин  членів конкурсної комісії);

ІІ етап – перевірка професійних компетентностей шляхом письмового виконання ситуаційного завдання (яке вирішується кандидатом письмово державною мовою не довше 20 хвилин);

ІІІ етап – публічна та відкрита презентація державною мовою  перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти (не більше 15 хвилин), а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії в межах змісту конкурсного випробування (до 15 хвилин).

Конкурсна комісія протягом 2 (двох) робочих днів з дня завершення конкурсного відбору визначає переможця конкурсу або визнає конкурс таким, що не відбувся та оприлюднює результати конкурсу на офіційному вебсайті відділу освіти Роменської міської ради Сумської області та офіційному вебсайті Роменської міської ради (не пізніше 22.09.2021).

Уповноважений орган (відділ освіти Роменської міської ради) протягом 3 (трьох) робочих днів з дня оприлюднення рішення про переможця конкурсу призначає переможця конкурсу на посаду директора закладу освіти та укладає з ним строковий трудовий договір (контракт за рішенням комісії) не пізніше 27.09.2021.

Процедура проведення етапів конкурсів на посаду керівника закладу загальної середньої освіти

Процедура проведення конкурсу на посаду керівника закладу дошкільної освіти визначена у Положенні  про конкурс на посаду керівника закладу освіти, затвердженого рішенням чотирнадцятої сесії Роменської міської ради восьмого скликання від 26.05.2021. Всі інші питання, які не врегульовані цим Положенням, вирішуються колегіально на засіданні конкурсної комісії.

Загальна тривалість конкурсу не може перевищувати 2 (двох) місяців з дня його оголошення.

Протокол № 1 засідання конкурсної комісії з проведення конкурсу на посаду керівника Плавинищенського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) «Теремок» Роменської міської ради Сумської області від 04.08.2021

 23.07.2021

Виконавчий комітет Роменської міської ради оголошує конкурс на заміщення вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування:

  – головного спеціаліста відділу земельних ресурсів Виконавчого комітету Роменської міської ради;

  – головного спеціаліста відділу земельних ресурсів Виконавчого комітету Роменської міської ради;

    – головного спеціаліста відділу земельних ресурсів Виконавчого комітету Роменської міської ради.

Вимоги до кандидатів: наявність громадянства України, наявність  повної вищої  землевпорядної, юридичної, геодезичної освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста/магістра,  стаж роботи на державній службі  чи в органах місцевого самоврядування не менше одного року або  стаж роботи в інших сферах не менше трьох років, бути добре обізнаними з комп’ютерними технологіями, вільно володіти державною мовою.

Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня виходу оголошення про конкурс за адресою: м. Ромни, б-р. Шевченка,2, 3-й поверх, кім.29.

Додаткові відомості про умови конкурсу можна одержати по телефону: 5-29-01.

 Необхідні документи: заява на ім’я голови конкурсної комісії, особова картка (форма П-2ДС)  з відповідними додатками, електронна декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2020 рік за формою, передбаченою Законом України «Про запобігання корупції», копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня, копії документа, який посвідчує особу, копія військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних), довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності), письмову згоду про обробку персональних даних, 2 фотокартки розміром 4×6.

Конкурсна комісія

08.07.2021

ОГОЛОШЕННЯ

Відділ освіти Роменської міської ради  оголошує конкурс на посаду

керівника Біловодського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Роменської міської ради Сумської області

Дата оголошення 08.07.2021

Найменування закладу  загальної середньої освіти:

Біловодський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Роменської міської ради Сумської області, бульвар Миру, 15, с. Біловод, 42065

Загальні умови

Найменування посади

Директор Біловодського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Роменської міської ради Сумської області

Умови оплати праці

Посадовий оклад, надбавки, доплати та премії встановлюються згідно з контрактом, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ»,  наказу Міністерства освіти і науки України від 15.04.1993 № 102 «Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти»

Інформація про призначення на посаду директора закладу освіти

Призначення на посаду директора закладу загальної середньої освіти здійснюється за результатами конкурсу  шляхом укладання строкового трудового договору (контракту) строком на 6 (шість) років. З особою, яка призначається на посаду керівника закладу загальної середньої освіти вперше, укладається трудовий договір строком на 2 (два) роки.

Кваліфікаційні та професійні вимоги до учасників конкурсу

Громадянин України

Освіта вища, освітній ступінь не нижче магістра (спеціаліста)

Стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше 3 (трьох) років

Вільне володіння державною мовою

Вимоги на знання законодавства України

Законодавство у сфері загальної середньої освіти, зокрема Закон України «Про освіту», Закон України «Про повну загальну середню освіту» та інші нормативно-правові акти у сфері загальної середньої освіти.

Інші вимоги

Організаторські здібності.

Фізичний і психічний стан, який не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

Не може обіймати посаду директора закладу загальної середньої освіти особа, яка:

 

– є недієздатною особою або цивільна дієздатність якої обмежена;

– має судимість за вчинення злочину;

– позбавлена права обіймати відповідну посаду;

– за рішенням суду визнана винною у вчиненні корупційного правопорушення;

– за рішенням суду визнана винною у вчиненні правопорушення, пов’язаного з корупцією;

– є особою, яка може мати конфлікт інтересів відповідно до Закону України «Про запобігання корупції».

Інформація щодо строків, переліку, місця та подання документів,

необхідних для участі в конкурсі

Строк подання документів для участі в конкурсному відборі

 

 

 

30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.

Особисто або через особу, уповноважену довіреністю згідно з чинним законодавством України.

08.07.2021  – початок прийому документів   

06.08.2021 – закінчення прийому документів

Перелік документів, необхідних для участі у конкурсі

–  заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

– автобіографія та/або резюме (за вибором претендента на участь у конкурсі);

– копія паспорта громадянина України;

– копія документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);

– документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою;

– копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної та/або науково-педагогічної) роботи не менше 3 (трьох) років на день їх подання;

– довідка про відсутність судимості (оригінал), строк якої не перевищує 1 (один) рік з дати видачі;

– довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного та наркологічного огляду (оригінал);

– мотиваційний лист, складений у довільній формі;

      Особа може надати інші документи, які можуть підтверджувати її професійні та/або моральні якості.

      Відповідальність за достовірність поданих документів несе заявник.

Місце подання документів

вул. Соборна, 41, м. Ромни, Сумська обл., 42000,

приймальня відділу освіти.

Довідкову інформацію можна отримати:

За телефоном 5-31-98, а також через е-mail відділу освіти:

osvita@romny-vk.gov.ua

Інформація щодо місця та етапів проведення конкурсу

Місце проведення конкурсу

вул. Соборна, 41, м. Ромни, Сумська обл., 42000, відділ освіти Роменської міської ради.

Етапи та строки проведення конкурсу

 

1. Подання претендентами документів: з 08.07.2021 до 06.08.2021.

Юрисконсульт відділу освіти Ярина Дмитро Олексійович ( м.т. 0970959666) Роменської міської ради Сумської області  приймає документи за описом, копію якого надає особі, яка їх подає.

Документи для участі у конкурсі приймаються та реєструються як вхідна кореспонденція відділу освіти.

 Конкурсна комісія протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня завершення строку подання документів:

  -перевіряє подані документи щодо відповідності установленим вимогам,

  -приймає рішення про допущення та/або недопущення до участі в конкурсі.

2. Перевірка поданих документів та допущення кандидатів у конкурсному відборі шляхом інформування кандидата в телефонному режимі  10.08.2021.

3. Ознайомлення кандидатів, допущених до участі у конкурсному відборі, із закладом освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування закладу освіти 11.08.2021.

Етапи конкурсного відбору

 

Дата та час конкурсного відбору: 18.08.2021 – 19.08.2021  з  09.00

(у разі зміни, претенденти будуть повідомлені завчасно до 17.08.2021).

Проведення конкурсного відбору:

І етап – письмове тестування на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти, зокрема Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»  та інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти (тривалість  не довше 30 хвилин у присутності не менше 3 (трьох) членів конкурсної комісії);

ІІ етап – перевірка професійних компетентностей шляхом письмового виконання ситуаційного завдання (яке вирішується кандидатом письмово державною мовою не довше 20 хвилин);

ІІІ етап – публічна та відкрита презентація державною мовою  перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти (не більше 15 хвилин), а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії в межах змісту конкурсного випробування (до 15 хвилин).

Конкурсна комісія протягом 2 (двох) робочих днів з дня завершення конкурсного відбору визначає переможця конкурсу або визнає конкурс таким, що не відбувся та оприлюднює результати конкурсу на офіційному вебсайті відділу освіти Роменської міської ради Сумської області та офіційному вебсайті Роменської міської ради (не пізніше 25.08.2021).

Уповноважений орган (відділ освіти Роменської міської ради) протягом 3 (трьох) робочих днів з дня оприлюднення рішення про переможця конкурсу призначає переможця конкурсу на посаду директора закладу освіти та укладає з ним строковий трудовий договір (контракт)не пізніше 28.08.2021.

Процедура проведення етапів конкурсів на посаду керівника закладу загальної середньої освіти

Процедура проведення конкурсу на посаду керівника закладу загальної середньої освіти визначена у Положенні  про конкурс на посаду керівника закладу освіти, затвердженого рішенням чотирнадцятої сесії Роменської міської ради восьмого скликання від 26.05.2021.

Загальна тривалість конкурсу не може перевищувати 2 (двох) місяців з дня його оголошення.

05.07.2021

ОГОЛОШЕННЯ

Відділ освіти Роменської міської ради  оголошує конкурс на посади

керівників Роменської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 Роменської міської ради Сумської області, Овлашівського  закладу загальної середньої освіти    І-ІІ ступенів Роменської міської ради Сумської області, Погожокриницького ліцею Роменської міської ради Сумської області

Дата оголошення 05.07.2021

Найменування закладу  загальної середньої освіти:

1. Роменська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Роменської міської ради Сумської області; вул. Монастирська 2, м. Ромни, Сумської області;

2. Овлашівський заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Роменської міської ради Сумської області, вулиця  Шевченка 38, с. Овлаші, Роменського району, Сумської області;

3. Погожокриницький ліцей Роменської міської ради Сумської області; вул. Центральна 13, с. Погожа Криниця, Роменського району. Сумської області; 

Загальні умови

Найменування посади

1. Директор Роменської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Роменської міської ради Сумської області;

2. Директор Овлашівського закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Роменської міської ради Сумської області;

3. Директор Погожокриницького ліцею Роменської міської ради Сумської області;

Умови оплати праці

Посадовий оклад, надбавки, доплати та премії встановлюються згідно з контрактом, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ»,  наказу Міністерства освіти і науки України від 15.04.1993 № 102 «Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти»

Інформація про призначення на посаду директора закладу освіти

Призначення на посаду директора закладу загальної середньої освіти здійснюється за результатами конкурсу  шляхом укладання строкового трудового договору (контракту) строком на 6 (шість) років. З особою, яка призначається на посаду керівника закладу загальної середньої освіти вперше, укладається трудовий договір строком на 2 (два) роки.

Кваліфікаційні та професійні вимоги до учасників конкурсу

Громадянин України

Освіта вища, освітній ступінь не нижче магістра (спеціаліста)

Стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше 3 (трьох) років

Вільне володіння державною мовою

Вимоги на знання законодавства України

Законодавство у сфері загальної середньої освіти, зокрема Закон України «Про освіту», Закон України «Про повну загальну середню освіту» та інші нормативно-правові акти у сфері загальної середньої освіти.

Інші вимоги

Організаторські здібності.

Фізичний і психічний стан, який не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

Не може обіймати посаду директора закладу загальної середньої освіти особа, яка:

 

– є недієздатною особою або цивільна дієздатність якої обмежена;

– має судимість за вчинення злочину;

– позбавлена права обіймати відповідну посаду;

– за рішенням суду визнана винною у вчиненні корупційного правопорушення;

– за рішенням суду визнана винною у вчиненні правопорушення, пов’язаного з корупцією;

– є особою, яка може мати конфлікт інтересів відповідно до Закону України «Про запобігання корупції».

Інформація щодо строків, переліку, місця та подання документів,

необхідних для участі в конкурсі

Строк подання документів для участі в конкурсному відборі

 

 

 

30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.

Особисто або через особу, уповноважену довіреністю згідно з чинним законодавством України.

05.07.2021  – початок прийому документів   

03.08.2021 – закінчення прийому документів

Перелік документів, необхідних для участі у конкурсі

–  заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

– автобіографія та/або резюме (за вибором претендента на участь у конкурсі);

– копія паспорта громадянина України;

– копія документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);

– документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою;

– копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної та/або науково-педагогічної) роботи не менше 3 (трьох) років на день їх подання;

– довідка про відсутність судимості (оригінал), строк якої не перевищує 1 (один) рік з дати видачі;

– довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного та наркологічного огляду (оригінал);

– мотиваційний лист, складений у довільній формі.

      Особа може надати інші документи, які можуть підтверджувати її професійні та/або моральні якості.

      Відповідальність за достовірність поданих документів несе заявник.

Місце подання документів

вул. Соборна, 41, м. Ромни, Сумська обл., 42000,

приймальня відділу освіти.

Довідкову інформацію можна отримати:

За телефоном 5-31-98, а також через е-mail відділу освіти:

osvita@romny-vk.gov.ua

Інформація щодо місця та етапів проведення конкурсу

Місце проведення конкурсу

вул. Соборна, 41, м. Ромни, Сумська обл., 42000, відділ освіти Роменської міської ради.

Етапи та строки проведення конкурсу

 

1. Подання претендентами документів: з 05.07.2021 до 03.08.2021.

Юрисконсульт відділу освіти Ярина Дмитро Олексійович (м.т. 0970959666).

приймає документи за описом, копію якого надає особі, яка їх подає.

Документи для участі у конкурсі приймаються та реєструються як вхідна кореспонденція відділу освіти.

 Конкурсна комісія протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня

завершення строку подання документів:

  – перевіряє подані документи щодо відповідності установленим вимогам,

  –  приймає рішення про допущення та/або недопущення до участі в конкурсі.

 – оприлюднює на офіційному вебсайті Роменської міської ради перелік осіб, допущених до участі у конкурсному відборі. 

2. Перевірка поданих документів та допущення кандидатів у конкурсному відборі шляхом інформування кандидата в телефонному режимі 05.08.2021.

  3. Ознайомлення кандидатів, допущених до участі у конкурсному відборі, із закладом освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування закладу освіти  06.08.2021.

Етапи конкурсного відбору

 

Дата та час конкурсного відбору: 16.08.2021 з 09.00

(у разі зміни, претенденти будуть повідомлені до 15.08.2021).

Проведення конкурсного відбору:

І етап – письмове тестування на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти, зокрема Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»  та інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти (тривалість  не довше 30 хвилин у присутності не менше 3 (трьох) членів конкурсної комісії);

ІІ етап – перевірка професійних компетентностей шляхом письмового виконання ситуаційного завдання (яке вирішується кандидатом письмово державною мовою не довше 20 хвилин);

 ІІІ етап – публічна та відкрита презентація державною мовою  перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти (не більше 15 хвилин), а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії в межах змісту конкурсного випробування (до 15 хвилин).

   Конкурсна комісія протягом 2 (двох) робочих днів з дня завершення конкурсного відбору визначає переможця конкурсу або визнає конкурс таким, що не відбувся та оприлюднює результати конкурсу на офіційному вебсайті відділу освіти Роменської міської ради Сумської області та офіційному вебсайті Роменської міської ради (не пізніше 18.08.2021).

Уповноважений орган (відділ освіти Роменської міської ради) протягом 3 (трьох) робочих днів з дня оприлюднення рішення про переможця конкурсу призначає переможця конкурсу на посаду директора закладу освіти та укладає з ним строковий трудовий договір (контракт) не пізніше 25.08.2021.

Процедура проведення етапів конкурсів на посаду керівника закладу загальної середньої освіти

Процедура проведення конкурсу на посаду керівника закладу загальної середньої освіти визначена у Положенні  про конкурс на посаду керівника закладу освіти, затвердженого рішенням чотирнадцятої сесії Роменської міської ради восьмого скликання від 26.05.2021.

Загальна тривалість конкурсу не може перевищувати 2 (двох) місяців з дня його оголошення.

02.07.2021

ОГОЛОШЕННЯ

Відділ освіти Роменської міської ради  оголошує конкурс на посаду

керівника Плавинищенського  закладу дошкільної освіти (ясла-садок) «Теремок» Роменської міської ради Сумської області

Дата оголошення 02.07.2021

Найменування закладу  дошкільної освіти:

Плавинищенський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) «Теремок» Роменської міської ради Сумської області, площа Українська,48, с. Плавинище, 42024

Загальні умови

Найменування посади

Директор Плавинищенського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) «Теремок» Роменської міської ради Сумської області

Умови оплати праці

Посадовий оклад, надбавки, доплати та премії встановлюються згідно з контрактом, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ»,  наказу Міністерства освіти і науки України від 15.04.1993 № 102 «Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти»

Інформація про призначення на посаду директора закладу освіти

Призначення на посаду директора закладу загальної середньої освіти здійснюється за результатами конкурсу  шляхом укладання строкового трудового договору (контракту) 

Кваліфікаційні та професійні вимоги до учасників конкурсу

Громадянин України

Освіта вища, освітній ступінь не нижче магістра (спеціаліста)

Стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше 3 (трьох) років

Вільне володіння державною мовою

Вимоги на знання законодавства України

Законодавство у сфері загальної середньої освіти, зокрема Закон України «Про освіту», Закон України «Про дошкільну освіту» та інші нормативно-правові акти у сфері дошкільної освіти.

Інші вимоги

Організаторські здібності.

Фізичний і психічний стан, який не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

Не може обіймати посаду директора закладу загальної середньої освіти особа, яка:

 

– є недієздатною особою або цивільна дієздатність якої обмежена;

– має судимість за вчинення злочину;

– позбавлена права обіймати відповідну посаду;

– за рішенням суду визнана винною у вчиненні корупційного правопорушення;

– за рішенням суду визнана винною у вчиненні правопорушення, пов’язаного з корупцією;

– є особою, яка може мати конфлікт інтересів відповідно до Закону України «Про запобігання корупції».

Інформація щодо строків, переліку, місця та подання документів,

необхідних для участі в конкурсі

Строк подання документів для участі в конкурсному відборі

 

 

 

30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.

Особисто або через особу, уповноважену довіреністю згідно з чинним законодавством України.

02.07.2021  – початок прийому документів   

01.08.2021 – закінчення прийому документів

Перелік документів, необхідних для участі у конкурсі

–  заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

– автобіографія та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

– копія паспорта громадянина України;

– копія документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);

– документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою;

– копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної та/або науково-педагогічної) роботи не менше 3 (трьох) років на день їх подання;

– довідка про відсутність судимості (оригінал), строк якої не перевищує 1 (один) рік з дати видачі;

– довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного та наркологічного огляду (оригінал);

– мотиваційний лист, складений у довільній формі;

      Особа може надати інші документи, які можуть підтверджувати її професійні та/або моральні якості.

      Відповідальність за достовірність поданих документів несе заявник.

Місце подання документів

вул. Соборна, 41, м. Ромни, Сумська обл., 42000,

приймальня відділу освіти.

Довідкову інформацію можна отримати:

За телефоном 5-31-98, а також через е-mail відділу освіти:

osvita@romny-vk.gov.ua

Інформація щодо місця та етапів проведення конкурсу

Місце проведення конкурсу

вул. Соборна, 41, м. Ромни, Сумська обл., 42000, відділ освіти Роменської міської ради.

Етапи та строки проведення конкурсу

 

1. Подання претендентами документів: з 02.07.2021 до 01.08.2021.

Юрисконсульт відділу освіти Ярина Дмитро Олексійович (0970959666) приймає документи за описом, копію якого надає особі, яка їх подає.

Документи для участі у конкурсі приймаються та реєструються як вхідна кореспонденція відділу освіти.

 Конкурсна комісія протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня

завершення строку подання документів:

  – перевіряє подані документи щодо відповідності установленим вимогам,

  –  приймає рішення про допущення та/або недопущення до участі в конкурсі.

2. Перевірка поданих документів та допущення кандидатів у конкурсному відборі шляхом інформування кандидата в телефонному режимі до 07.08.2021.

  3. Ознайомлення кандидатів, допущених до участі у конкурсному відборі, із закладом освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування закладу освіти  до 09.08.2021.

Етапи конкурсного відбору

 

Дата та час конкурсного відбору: 17.08.2021  з  09.00

(у разі зміни, претенденти будуть повідомлені завчасно до 16.08.2021).

Проведення конкурсного відбору:

І етап – письмове тестування на знання законодавства України у сфері дошкільної освіти, зокрема Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту»  та інших нормативно-правових актів у сфері дошкільної освіти (тривалість  не довше 30 хвилин у присутності не менше двох третин  членів конкурсної комісії);

ІІ етап – перевірка професійних компетентностей шляхом письмового виконання ситуаційного завдання (яке вирішується кандидатом письмово державною мовою не довше 20 хвилин);

 ІІІ етап – публічна та відкрита презентація державною мовою  перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти (не більше 15 хвилин), а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії в межах змісту конкурсного випробування (до 15 хвилин).

   Конкурсна комісія протягом 2 (двох) робочих днів з дня завершення конкурсного відбору визначає переможця конкурсу або визнає конкурс таким, що не відбувся та оприлюднює результати конкурсу на офіційному вебсайті відділу освіти Роменської міської ради Сумської області та офіційному вебсайті Роменської міської ради (не пізніше 19.08.2021).

Уповноважений орган (відділ освіти Роменської міської ради) протягом 3 (трьох) робочих днів з дня оприлюднення рішення про переможця конкурсу призначає переможця конкурсу на посаду директора закладу освіти та укладає з ним строковий трудовий договір (контракт за рішенням комісії) не пізніше 26.08.2021.

Процедура проведення етапів конкурсів на посаду керівника закладу загальної середньої освіти

Процедура проведення конкурсу на посаду керівника закладу дошкільної освіти визначена у Положенні  про конкурс на посаду керівника закладу освіти, затвердженого рішенням чотирнадцятої сесії Роменської міської ради восьмого скликання від 26.05.2021. Всі інші питання, які не врегульовані цим Положенням, вирішуються колегіально на засіданні конкурсної комісії.

Загальна тривалість конкурсу не може перевищувати 2 (двох) місяців з дня його оголошення.

 

 

 

 

 

 

25.06.2021

Loader
Loading…

EAD Logo
Taking too long?

Reload Reload document

|

Open Open in new tab

Завантажити

Loader
Loading…

EAD Logo
Taking too long?

Reload Reload document

|

Open Open in new tab

Завантажити

Loader
Loading…

EAD Logo
Taking too long?

Reload Reload document

|

Open Open in new tab

Завантажити

Loader
Loading…

EAD Logo
Taking too long?

Reload Reload document

|

Open Open in new tab

Завантажити

25.06.2021

Loader
Loading…

EAD Logo
Taking too long?

Reload Reload document

|

Open Open in new tab

Завантажити

Loader
Loading…

EAD Logo
Taking too long?

Reload Reload document

|

Open Open in new tab

Завантажити

 

 

 

25.06.2021

Виконавчий комітет Роменської міської ради оголошує конкурс на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування:

  – заступника начальника управління – начальника відділу благоустрою території міста управління житлово-комунального господарства Роменської міської ради;

Вимоги до кандидатів: наявність громадянства України, наявність  повної вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста/магістра,  вільне володіння державною мовою, комунікативність,  організаційні здібності, знання основних принципів роботи на комп’ютері, стаж роботи на посадах державної служби  чи в органах місцевого самоврядування або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років.

  – головного спеціаліста сектору управління персоналом виконавчого комітету Роменської міської ради;

Вимоги до кандидатів: наявність громадянства України, наявність  повної вищої юридичної освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста/магістра,  стаж роботи на посадах державної служби  чи в органах місцевого самоврядування не менше одного року або в інших сферах не менше п’яти років.

 

Потрібні документи: заява на ім’я голови конкурсної комісії, особова картка (форма П-2ДС)  з відповідними додатками, електронна декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2020 рік за формою, передбаченою Законом України «Про запобігання корупції», копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня, копії документа, який посвідчує особу, копія військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних), довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності), письмову згоду про обробку персональних даних, 2 фотокартки розміром 4×6.           

Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня виходу оголошення про конкурс за адресою: м. Ромни, б-р. Шевченка,2, 3-й поверх, кім.29.

Додаткові відомості про умови конкурсу можна одержати по телефону: 5-29-01.

                                                                                                    Конкурсна комісія.


 

 

Loader
Loading…

EAD Logo
Taking too long?

Reload Reload document

|

Open Open in new tab

Завантажити

14/06/2021

Перелік осіб, допущених до участі у конкурсі на зайняття посади керівника Погожокриницького ліцею Роменської міської ради Сумської області

 1. Рєзнік Катерина Олександрівна

07.06.2021

ОГОЛОШЕННЯ

Відділ освіти Роменської міської ради  оголошує конкурс на посаду

керівника Біловодського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Роменської міської ради Сумської області

Дата оголошення 07.06.2021

Найменування закладу  загальної середньої освіти:

Біловодський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Роменської міської ради Сумської області, бульвар Миру, 15, с. Біловод, 42065

Загальні умови

Найменування посади

Директор Біловодського закладу загальної середньої освіти Роменської міської ради Сумської області

Умови оплати праці

Посадовий оклад, надбавки, доплати та премії встановлюються згідно з контрактом, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ»,  наказу Міністерства освіти і науки України від 15.04.1993 № 102 «Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти»

Інформація про призначення на посаду директора закладу освіти

Призначення на посаду директора закладу загальної середньої освіти здійснюється за результатами конкурсу  шляхом укладання строкового трудового договору (контракту) строком на 6 (шість) років. З особою, яка призначається на посаду керівника закладу загальної середньої освіти вперше, укладається трудовий договір строком на 2 (два) роки.

Кваліфікаційні та професійні вимоги до учасників конкурсу

Громадянин України

Освіта вища, освітній ступінь не нижче магістра (спеціаліста)

Стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше 3 (трьох) років

Вільне володіння державною мовою

Вимоги на знання законодавства України

Законодавство у сфері загальної середньої освіти, зокрема Закон України «Про освіту», Закон України «Про повну загальну середню освіту» та інші нормативно-правові акти у сфері загальної середньої освіти.

Інші вимоги

Організаторські здібності.

Фізичний і психічний стан, який не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

Не може обіймати посаду директора закладу загальної середньої освіти особа, яка:

 

– є недієздатною особою або цивільна дієздатність якої обмежена;

– має судимість за вчинення злочину;

– позбавлена права обіймати відповідну посаду;

– за рішенням суду визнана винною у вчиненні корупційного правопорушення;

– за рішенням суду визнана винною у вчиненні правопорушення, пов’язаного з корупцією;

– є особою, яка може мати конфлікт інтересів відповідно до Закону України «Про запобігання корупції».

Інформація щодо строків, переліку, місця та подання документів,

необхідних для участі в конкурсі

Строк подання документів для участі в конкурсному відборі

 

30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.

Особисто або через особу, уповноважену довіреністю згідно з чинним законодавством України.

07.06.2021  – початок прийому документів   

06.07.2021 – закінчення прийому документів

Перелік документів, необхідних для участі у конкурсі

–  заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

– автобіографія та/або резюме (за вибором претендента на участь у конкурсі);

– копія паспорта громадянина України;

– копія документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);

– документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою;

– копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної та/або науково-педагогічної) роботи не менше 3 (трьох) років на день їх подання;

– довідка про відсутність судимості (оригінал), строк якої не перевищує 1 (один) рік з дати видачі;

– довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного та наркологічного огляду (оригінал);

– мотиваційний лист, складений у довільній формі.

      Особа може надати інші документи, які можуть підтверджувати її професійні та/або моральні якості.

      Відповідальність за достовірність поданих документів несе заявник.

Місце подання документів

вул. Соборна, 41, м. Ромни, Сумська обл., 42000,

приймальня відділу освіти.

Довідкову інформацію можна отримати:

За телефоном 5-31-98,  097 095 96 66, а також через е-mail відділу освіти: osvita@romny-vk.gov.ua

Інформація щодо місця та етапів проведення конкурсу

Місце проведення конкурсу

вул. Соборна, 41, м. Ромни, Сумська обл., 42000, відділ освіти Роменської міської ради.

Етапи та строки проведення конкурсу

 

1. Подання претендентами документів: з 07.06.2021 до 06.07.2021.

Юрисконсульт відділу освіти  Ярина Дмитро Олексійович приймає документи за описом, копію якого надає особі, яка їх подає.

Документи для участі у конкурсі приймаються та реєструються як вхідна кореспонденція відділу освіти.

 Конкурсна комісія протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня

завершення строку подання документів:

  – перевіряє подані документи щодо відповідності установленим вимогам,

  –  приймає рішення про допущення та/або недопущення до участі в конкурсі.

2. Перевірка поданих документів та допущення кандидатів у конкурсному відборі шляхом інформування кандидата в телефонному режимі до 13.07.2021.

  3. Ознайомлення кандидатів, допущених до участі у конкурсному відборі, із закладом освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування закладу освіти 14.07.2021.

Етапи конкурсного відбору

 

Дата та час конкурсного відбору: 22.07.2021 з  09.00

(у разі зміни, претенденти будуть повідомлені завчасно до 21.07.2021).

Проведення конкурсного відбору:

І етап – письмове тестування на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти, зокрема Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»  та інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти (тривалість  не довше 30 хвилин у присутності не менше 4 (чотирьох) членів конкурсної комісії);

ІІ етап – перевірка професійних компетентностей шляхом письмового виконання ситуаційного завдання (яке вирішується кандидатом письмово державною мовою не довше 20 хвилин);

 ІІІ етап – публічна та відкрита презентація державною мовою  перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти (не більше 15 хвилин), а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії в межах змісту конкурсного випробування (до 15 хвилин).

   Конкурсна комісія протягом 2 (двох) робочих днів з дня завершення конкурсного відбору визначає переможця конкурсу або визнає конкурс таким, що не відбувся та оприлюднює результати конкурсу на офіційному вебсайті Роменської міської ради Сумської області (не пізніше 24.07.2021).

Протягом трьох робочих днів з дня оприлюднення рішення про переможця конкурсу начальник відділу освіти Роменської міської ради призначає переможця конкурсу на посаду та укладає з ним строковий трудовий договір (контракт) не пізніше 24.07.2021.

Процедура проведення етапів конкурсів на посаду керівника закладу загальної середньої освіти

Процедура проведення конкурсу на посаду керівника закладу загальної середньої освіти визначена у Положенні  про конкурс на посаду керівника закладу освіти, затвердженого рішенням чотирнадцятої сесії Роменської міської ради восьмого скликання від 26.05.2021.

Загальна тривалість конкурсу не може перевищувати 2 (двох) місяців з дня його оголошення.

 03.06.2021

Перелік осіб, допущених до участі у конкурсі на заняття посади керівника навчального закладу

Протокол засідання конкурсної комісії з проведення конкурсу на посаду керівника Роменського ліцею № 1 ім. П.І. Калнишевського Роменської міської ради Сумської області від 02.06.21021 № 1

Протокол засідання конкурсної комісії з проведення конкурсу на посаду керівника Роменської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 2 ім. акад. А.Ф.Йоффе Роменської міської ради Сумської області від 02.06.21021 № 1

Протокол засідання конкурсної комісії з проведення конкурсу на посаду керівника Роменської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 Роменської міської ради Сумської області від 02.06.21021 № 1

Протокол засідання конкурсної комісії з проведення конкурсу на посаду керівника Біловодського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Роменської міської ради Сумської області від 02.06.21021 № 1

Протокол засідання конкурсної комісії з проведення конкурсу на посаду керівника Великобубнівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Роменської міської ради Сумської області від 02.06.21021 № 1

Протокол засідання конкурсної комісії з проведення конкурсу на посаду керівника Овлашівського закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Роменської міської ради Сумської області від 02.06.21021 № 1

 

21.05.2021

Виконавчий комітет Роменської міської ради оголошує конкурс на заміщення вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування:

  – головного спеціаліста архівного відділу Виконавчого комітету Роменської міської ради;

Вимоги до кандидатів: наявність громадянства України, наявність  повної вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста/магістра,  загальний стаж роботи в не менше п’яти років, бути добре обізнаними з комп’ютерними програмами, вільно володіти державною мовою.

– головного спеціаліста відділу з проведення тендерних торгів, закупівель та внутрішнього контролю,аудиту Виконавчого комітету Роменської міської ради;

 Вимоги до кандидатів: наявність громадянства України, наявність  повної вищої  економічної освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста/магістра,  стаж роботи на державній службі  чи в органах місцевого самоврядування не менше року або стаж роботи в інших сферах управління  не менше трьох років, знання Закону України «Про публічні закупівлі», бути добре обізнаними з комп’ютерними технологіями, вільно володіти державною мовою.

 • головного спеціаліста відділу юридичного забезпечення (на час відпустки основного працівника по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку) Виконавчого комітету Роменської міської ради.

            Вимоги до кандидатів: наявність громадянства України, наявність  повної вищої  юридичної освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста/магістра,  стаж роботи на державній службі  чи в органах місцевого самоврядування не менше року або стаж роботи в інших сферах управління  не менше трьох років, бути добре обізнаними з комп’ютерними технологіями, вільно володіти державною мовою.

 Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня виходу оголошення про конкурс за адресою: м. Ромни, б-р. Шевченка,2, 3-й поверх, кім.29.

Додаткові відомості про умови конкурсу можна одержати по телефону: 5-29-01.

Потрібні документи: заява на ім’я голови конкурсної комісії, особова картка (форма П-2ДС)  з відповідними додатками, електронна декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2020 рік за формою, передбаченою Законом України «Про запобігання корупції», копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня, копії документа, який посвідчує особу, копія військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних), довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності), письмову згоду про обробку персональних даних, 2 фотокартки розміром 4×6.                                                                                                        

    Конкурсна комісія

ОГОЛОШЕННЯ

Відділ освіти Роменської міської ради  оголошує конкурс на посаду

керівника Погожокриницького ліцею Роменської міської ради Сумської області

Дата оголошення 12.05.2021

Найменування закладу  загальної середньої освіти:

Погожокриницький ліцей Роменської районної ради Сумської області (код ЄДРПОУ 23999354), за адресою: Сумська область, Роменський район, село Погожа Криниця, вул.. Центральна,13;

Загальні умови

Найменування посади

директор закладу загальної середньої освіти Роменської міської ради Сумської області

Умови оплати праці

Посадовий оклад, надбавки, доплати та премії встановлюються згідно з контрактом, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ»,  наказу Міністерства освіти і науки України від 15.04.1993 № 102 «Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти»

Інформація про призначення на посаду директора закладу освіти

Призначення на посаду директора закладу загальної середньої освіти здійснюється за результатами конкурсу  шляхом укладання строкового трудового договору (контракту) строком на 6 (шість) років. З особою, яка призначається на посаду керівника закладу загальної середньої освіти вперше, укладається трудовий договір строком на 2 (два) роки.

Кваліфікаційні та професійні вимоги до учасників конкурсу

Громадянин України

Освіта вища, освітній ступінь не нижче магістра (спеціаліста)

Стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше 3 (трьох) років

Вільне володіння державною мовою

Вимоги на знання законодавства України

Законодавство у сфері загальної середньої освіти, зокрема Закон України «Про освіту», Закон України «Про повну загальну середню освіту» та інші нормативно-правові акти у сфері загальної середньої освіти.

Інші вимоги

Організаторські здібності.

Фізичний і психічний стан, який не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

Не може обіймати посаду директора закладу загальної середньої освіти особа, яка:

 

– є недієздатною особою або цивільна дієздатність якої обмежена;

– має судимість за вчинення злочину;

– позбавлена права обіймати відповідну посаду;

– за рішенням суду визнана винною у вчиненні корупційного правопорушення;

– за рішенням суду визнана винною у вчиненні правопорушення, пов’язаного з корупцією;

– є особою, яка може мати конфлікт інтересів відповідно до Закону України «Про запобігання корупції».

Інформація щодо строків, переліку, місця та подання документів, необхідних для участі в конкурсі

Строк подання документів для участі в конкурсному відборі

 

30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.

Особисто або через особу, уповноважену довіреністю згідно з чинним законодавством України.

13.05.2021  – початок прийому документів   

12.06.2021 – закінчення прийому документів

Перелік документів, необхідних для участі у конкурсі

–  заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

– автобіографія та/або резюме (за вибором претендента на участь у конкурсі);

– копія паспорта громадянина України;

– копія документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);

– документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою;

– копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної та/або науково-педагогічної) роботи не менше 3 (трьох) років на день їх подання;

– довідка про відсутність судимості (оригінал), строк якої не перевищує 1 (один) рік з дати видачі;

– довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного та наркологічного огляду (оригінал);

– мотиваційний лист, складений у довільній формі;

– перспективний план розвитку закладу освіти.

Особа може надати інші документи, які можуть підтверджувати її професійні та/або моральні якості.

Відповідальність за достовірність поданих документів несе заявник.

Місце подання документів

вул. Соборна, 41, м. Ромни, Сумська обл., 42000,

приймальня відділу освіти.

Довідкову інформацію можна отримати:

За телефоном 5-31-98, а також через е-mail відділу освіти:

osvita@romny-vk.gov.ua

Інформація щодо місця та етапів проведення конкурсу

Місце проведення конкурсу

вул. Соборна, 41, м. Ромни, Сумська обл., 42000, відділ освіти Роменської міської ради.

Етапи та строки проведення конкурсу

 

1. Подання претендентами документів: з 13.05.2021 до 12.06.2021.

Уповноважена особа приймає документи за описом, копію якого надає особі, яка їх подає.

Документи для участі у конкурсі приймаються та реєструються як вхідна кореспонденція відділу освіти.

Конкурсна комісія протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня

завершення строку подання документів:

  – перевіряє подані документи щодо відповідності установленим вимогам,

  –  приймає рішення про допущення та/або недопущення до участі в конкурсі.

2. Перевірка поданих документів та допущення кандидатів у конкурсному відборі шляхом інформування кандидата в телефонному режимі до 18.06.2021.

 3. Ознайомлення кандидатів, допущених до участі у конкурсному відборі, із закладом освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування закладу освіти 16.06.2021.

Етапи конкурсного відбору

 

Дата та час конкурсного відбору: 24.06.2021 – 25.06.2021 з  09.00

(у разі зміни, претенденти будуть повідомлені завчасно до 24.06.2021).

Проведення конкурсного відбору:

І етап – письмове тестування на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти, зокрема Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»  та інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти (тривалість  не довше 30 хвилин у присутності не менше 3 (трьох) членів конкурсної комісії);

ІІ етап – перевірка професійних компетентностей шляхом письмового виконання ситуаційного завдання (яке вирішується кандидатом письмово державною мовою не довше 20 хвилин);

ІІІ етап – публічна та відкрита презентація державною мовою  перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти (не більше 15 хвилин), а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії в межах змісту конкурсного випробування (до 15 хвилин).

Конкурсна комісія протягом 2 (двох) робочих днів з дня завершення конкурсного відбору визначає переможця конкурсу або визнає конкурс таким, що не відбувся та оприлюднює результати конкурсу на офіційному вебсайті відділу освіти Роменської міської ради Сумської області та офіційному вебсайті Роменської міської ради (не пізніше 30.06.2021).

Уповноважений орган (відділ освіти Роменської міської ради) протягом 3 (трьох) робочих днів з дня оприлюднення рішення про переможця конкурсу призначає переможця конкурсу на посаду директора закладу освіти та укладає з ним строковий трудовий договір (контракт)не пізніше 05.07.2021.

Інформація щодо завдань конкурсного відбору

 

Перелік питань, зразок ситуаційного завдання розміщуються на офіційному вебсайті відділу освіти Роменської міської ради Сумської області.

Процедура проведення етапів конкурсів на посаду керівника закладу загальної середньої освіти

Процедура проведення конкурсу на посаду керівника закладу загальної середньої освіти визначена у Положенні  про конкурс на посаду керівника закладу освіти, затвердженого рішенням дев’ятої сесії Роменської міської ради восьмого скликання від 24.03.2021.

Загальна тривалість конкурсу не може перевищувати 2 (двох) місяців з дня його оголошення.

УВАГА ЗМІНЕНО ТЕРМІНИ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ!!!

ОГОЛОШЕННЯ

Відділ освіти Роменської міської ради  оголошує конкурс на посаду

керівника закладу загальної середньої освіти Роменської міської ради Сумської області – 6 посад

Дата оголошення 29.04.2021

Найменування закладу  загальної середньої освіти:

Роменський ліцей № 1 ім. П.І. Калнишевського Роменської міської ради Сумської області, вул. Пушкіна, 15, м. Ромни, 42000

 Роменська спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 ім. акад. А.Ф. Иоффе Роменської міської ради Сумської області, вул. Соборна, 33, м. Ромни, 42000

Роменська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4 Роменської міської ради Сумської області, вул. Монастирська, 2, м. Ромни, 42000

Біловодський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Роменської міської ради Сумської області, бульвар Миру, 15, с. Біловод, 42065

Овлашівський заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Роменської міської ради Сумської області, вул. Шевченка, 38, с. Овлаші, 42027

Великобубнівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Роменської міської ради Сумської області, вул. Центральна, 19, с. Великі Бубни, 42037

Загальні умови

Найменування посади

директор закладу загальної середньої освіти Роменської міської ради Сумської області

Умови оплати праці

Посадовий оклад, надбавки, доплати та премії встановлюються згідно з контрактом, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ»,  наказу Міністерства освіти і науки України від 15.04.1993 № 102 «Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти»

Інформація про призначення на посаду директора закладу освіти

Призначення на посаду директора закладу загальної середньої освіти здійснюється за результатами конкурсу  шляхом укладання строкового трудового договору (контракту) строком на 6 (шість) років. З особою, яка призначається на посаду керівника закладу загальної середньої освіти вперше, укладається трудовий договір строком на 2 (два) роки.

Кваліфікаційні та професійні вимоги до учасників конкурсу

Громадянин України

Освіта вища, освітній ступінь не нижче магістра (спеціаліста)

Стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше 3 (трьох) років

Вільне володіння державною мовою

Вимоги на знання законодавства України

Законодавство у сфері загальної середньої освіти, зокрема Закон України «Про освіту», Закон України «Про повну загальну середню освіту» та інші нормативно-правові акти у сфері загальної середньої освіти.

Інші вимоги

Організаторські здібності.

Фізичний і психічний стан, який не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

Не може обіймати посаду директора закладу загальної середньої освіти особа, яка:

 

– є недієздатною особою або цивільна дієздатність якої обмежена;

– має судимість за вчинення злочину;

– позбавлена права обіймати відповідну посаду;

– за рішенням суду визнана винною у вчиненні корупційного правопорушення;

– за рішенням суду визнана винною у вчиненні правопорушення, пов’язаного з корупцією;

– є особою, яка може мати конфлікт інтересів відповідно до Закону України «Про запобігання корупції».

Інформація щодо строків, переліку, місця та подання документів, необхідних для участі в конкурсі

Строк подання документів для участі в конкурсному відборі

 

30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.

Особисто або через особу, уповноважену довіреністю згідно з чинним законодавством України.

29.04.2021  – початок прийому документів   

28.05.2021 – закінчення прийому документів

Перелік документів, необхідних для участі у конкурсі

–  заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

– автобіографія та/або резюме (за вибором претендента на участь у конкурсі);

– копія паспорта громадянина України;

– копія документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);

– документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою;

– копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної та/або науково-педагогічної) роботи не менше 3 (трьох) років на день їх подання;

– довідка про відсутність судимості (оригінал), строк якої не перевищує 1 (один) рік з дати видачі;

– довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного та наркологічного огляду (оригінал);

– мотиваційний лист, складений у довільній формі;

– перспективний план розвитку закладу освіти.

      Особа може надати інші документи, які можуть підтверджувати її професійні та/або моральні якості.

      Відповідальність за достовірність поданих документів несе заявник.

Місце подання документів

вул. Соборна, 41, м. Ромни, Сумська обл., 42000,

приймальня відділу освіти.

Довідкову інформацію можна отримати:

За телефоном 5-31-98, а також через е-mail відділу освіти:

osvita@romny-vk.gov.ua

Інформація щодо місця та етапів проведення конкурсу

Місце проведення конкурсу

вул. Соборна, 41, м. Ромни, Сумська обл., 42000, відділ освіти Роменської міської ради.

Етапи та строки проведення конкурсу

 

1. Подання претендентами документів : з 29.04.2021 до 28.05.2021.

Уповноважена особа приймає документи за описом, копію якого надає особі, яка їх подає.

Документи для участі у конкурсі приймаються та реєструються як вхідна кореспонденція відділу освіти.

 Конкурсна комісія протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня

завершення строку подання документів:

  – перевіряє подані документи щодо відповідності установленим вимогам,

  –  приймає рішення про допущення та/або недопущення до участі в конкурсі.

2. Перевірка поданих документів та допущення кандидатів у конкурсному відборі шляхом інформування кандидата в телефонному режимі до 03.06.2021.

  3. Ознайомлення кандидатів, допущених до участі у конкурсному відборі, із закладом освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування закладу освіти18.06.2021.

Етапи конкурсного відбору

 

Дата та час конкурсного відбору:24.06.2021 – 25.06.2021  з 09.00

(у разі зміни, претенденти будуть повідомлені завчасно до 24.06.2021).

Проведення конкурсного відбору:

І етап – письмове тестування на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти, зокрема Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»  та інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти (тривалість  не довше 30 хвилин у присутності не менше 3 (трьох) членів конкурсної комісії);

ІІ етап – перевірка професійних компетентностей шляхом письмового виконання ситуаційного завдання (яке вирішується кандидатом письмово державною мовою не довше 20 хвилин);

 ІІІ етап – публічна та відкрита презентація державною мовою  перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти (не більше 15 хвилин), а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії в межах змісту конкурсного випробування (до 15 хвилин).

   Конкурсна комісія протягом 2 (двох) робочих днів з дня завершення конкурсного відбору визначає переможця конкурсу або визнає конкурс таким, що не відбувся та оприлюднює результати конкурсу на офіційному вебсайті відділу освіти Роменської міської ради Сумської області та офіційному вебсайті Роменської міської ради (не пізніше 29.06.2021).

Уповноважений орган (відділ освіти Роменської міської ради) протягом 3 (трьох) робочих днів з дня оприлюднення рішення про переможця конкурсу призначає переможця конкурсу на посаду директора закладу освіти та укладає з ним строковий трудовий договір (контракт)не пізніше01.07.2021.

Інформація щодо завдань конкурсного відбору

 

 Перелік питань, зразок ситуаційного завдання розміщуються на офіційному вебсайті відділу освіти Роменської міської ради Сумської області.

Процедура проведення етапів конкурсів на посаду керівника закладу загальної середньої освіти

Процедура проведення конкурсу на посаду керівника закладу загальної середньої освіти визначена у Положенні  про конкурс на посаду керівника закладу освіти, затвердженого рішенням дев’ятої сесії Роменської міської ради восьмого скликання від 24.03.2021.

Загальна тривалість конкурсу не може перевищувати 2 (двох) місяців з дня його оголошення.

ОГОЛОШЕННЯ

Відділ освіти Роменської міської ради

оголошує конкурс на посаду

керівника закладу загальної середньої освіти Роменської міської ради – 6 посад

Дата оголошення 29.04.2021

Найменування закладу  загальної середньої освіти:

            Роменський ліцей № 1 ім. П.І. Калнишевського Роменської міської ради Сумської області, вул. Пушкіна, 15, м. Ромни, 42000

            Роменська спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 ім. акад. А.Ф. Иоффе Роменської міської ради Сумської області, вул. Соборна, 33, м. Ромни, 42000

            Роменська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4 Роменської міської ради Сумської області, вул. Монастирська, 2, м. Ромни, 42000

           Біловодський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Роменської міської ради Сумської області, бульвар Миру, 15, с. Біловод, 42065

           Овлашівський заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Роменської міської ради Сумської області, вул. Шевченка, 38, с. Овлаші, 42027

          Великобубнівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Роменської міської ради Сумської області, вул. Центральна, 19, с. Великі Бубни, 42037  

Загальні умови

05.04.2021

Відділ освіти Роменської міської ради Сумської області оголошує конкурс на заміщення вакантних посад педагогічних працівників комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Роменської міської ради Сумської області», а саме: консультант – 3 вакантні посади, адреса: м. Ромни, вул. Коржівська, 5.

Претенденти на заміщення зазначених посад повинні відповідати наступним кваліфікаційним вимогам:

– громадянство України;

– вища освіта ступеня на рівні магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста;

– стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менш як п’ять років;

– вільно володіти державною мовою.

Особи, які відповідають основним кваліфікаційним вимогам і бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи:

письмову заяву про участь у конкурсі, до якої додається резюме у довільній формі;

копію диплома про освіту із додатками, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня, підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років;

документ про підвищення професійної, педагогічної майстерності, досвіду впровадження інновацій, педагогічних новацій і технологій у системі освіти, у тому числі інформаційно-комунікаційних;

копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

письмову згоду на збір та обробку персональних даних;

фотографію розміром 6*4;

копію трудової книжки, що підтверджує стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше п’яти років на день їх подання;

довідку про відсутність судимості;

довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;

заповнений листок з обліку кадрів;

особова картка працівника (типової форми П-2.);

мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсному відборі, має право додати до заяви про участь у конкурсі інші документи, не передбачені в оголошенні про проведення конкурсу.

Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу на офіційному веб-сайті відділу освіти Роменської міської ради Сумської області, по 04.05.2021 включно за адресою: м. Ромни, вул. Соборна, 41, приймальня відділу освіти.

Після закінчення строку подачі документів кандидатів буде повідомлено про місце і час проведення конкурсного відбору.

Умови оплати праці здійснюються відповідно до чинного законодавства України.

Додаткову інформацію про проведення конкурсного відбору можна отримати у юрисконсульта  відділу освіти Орлової Оксани Сергіївни, тел.: 5-31-91; а також через е-mail відділу освіти: osvita@romny-vk.gov.ua.

26.03.2021

Виконавчий комітет Роменської міської ради оголошує конкурс на заміщення вакантних посад осіб місцевого самоврядування в Управління адміністративних послуг Роменської міської ради:

 • адміністратора відділу надання адміністративних послуг Управління адміністративних послуг Роменської міської ради (віддалене робоче місце  в селі Миколаївка).

До конкурсу допускаються кандидати, що мають повну вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст/магістр, стаж роботи на державній службі або в органах місцевого самоврядування не менше одного року або стаж роботи в інших сферах управління не менше трьох років, добре обізнані з комп’ютерними технологіями та вільно володіють державною мовою.

 • головного спеціаліста відділу правового забезпечення, бухгалтерського обліку та програмно-комп’ютерного забезпечення Управління адміністративних послуг Роменської міської ради.

До конкурсу допускаються кандидати, що мають повну вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст/магістр, стаж роботи на державній службі або в органах місцевого самоврядування не менше одного року або стаж роботи в інших сферах управління не менше трьох років, добре обізнані з правилами експлуатації комп’ютерної техніки і системи зв’язку, автоматизованої системи електронного документообігу, створення локальної комп’ютерної мережі, хмарних технологій, методами забезпечення інформаційної безпеки та вільно володіють державною мовою.

 Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня виходу оголошення про конкурс за адресою: м. Ромни, б-р. Шевченка,2, 3-й поверх, кім.29.

Додаткові відомості про умови конкурсу можна одержати по телефону: 5-29-01.

Потрібні документи: заява на ім’я голови конкурсної комісії, особова картка (форма П-2ДС) з відповідними додатками, електронна декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2020 рік за формою, передбаченою Законом України «Про запобігання корупції», копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня, копії документа, який посвідчує особу, копія військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних), довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності), письмову згоду про обробку персональних даних, 2 фотокартки розміром 4×6.

Конкурсна комісія

19.03.2021

Виконавчий комітет Роменської міської ради оголошує конкурс на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування
[згорнути]

– головного спеціаліста відділу розвитку території управління економічного розвитку Роменської міської ради. Вимоги до кандидатів: громадянство України, повна вища економічна або технічна освіта за освітньо-кваліфікаційними рівнями магістра, спеціаліста, вільне володіння програмами Microsoft Office.

– головного спеціаліста відділу розвитку підприємництва та споживчого ринку управління економічного розвитку Роменської міської ради. Вимоги до кандидатів: громадянство України, повна вища агрономічна освіта за освітньо-кваліфікаційними рівнями магістра, спеціаліста, вільне володіння програмами Microsoft Office.

– головного спеціаліста відділу використання майна комунальної власності управління економічного розвитку Роменської міської ради. Вимоги до кандидатів: громадянство України, повна вища юридична освіта за освітньо-кваліфікаційними рівнями магістра, спеціаліста, вільне володіння програмами Microsoft Office.

До конкурсу допускаються кандидати, що мають стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування та державній службі не менше 1 року або стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 3 років, вільно володіють державною мовою.

Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня виходу оголошення про конкурс за адресою: м. Ромни, б-р. Шевченка,2, 3-й поверх, кім.29.

Додаткові відомості про умови конкурсу можна одержати по телефону: 5-29-01.

Потрібні документи: заява на ім’я голови конкурсної комісії, особова картка (форма П-2ДС) з відповідними додатками, електронна декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2020 рік за формою, передбаченою Законом України «Про запобігання корупції», копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня, копії документа, який посвідчує особу, копія військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних), довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності), письмову згоду про обробку персональних даних, 2 фотокартки розміром 4×6.

Конкурсна комісія

[згорнути]

12.03.2021

Виконавчий комітет Роменської міської ради оголошує конкурс на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування:

– головного спеціаліста бюджетного відділу Управління фінансів Роменської міської ради;

– головного спеціаліста відділу прогнозування доходів та фінансів виробничої сфери Управління фінансів Роменської міської ради. Вимоги до кандидатів: громадянство України, повна вища економічна освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст/магістр, стаж роботи за фахом не менше одного року, добре обізнані з комп’ютерними технологіями та вільно володіють державною мовою;

– спеціаліста І категорії відділу бухгалтерського обліку та звітності Управління фінансів Роменської міської ради. Вимоги до кандидатів: громадянство України, повна вища економічна освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст/магістр, добре обізнані з комп’ютерними технологіями та вільно володіють державною мовою.

Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня виходу оголошення про конкурс за адресою: м. Ромни, б-р. Шевченка,2, 3-й поверх, кім.29.

Додаткові відомості про умови конкурсу можна одержати по телефону: 5-29-01.

Потрібні документи: заява на ім’я голови конкурсної комісії, особова картка (форма П-2ДС) з відповідними додатками, електронна декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2020 рік за формою, передбаченою Законом України «Про запобігання корупції», копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня, копії документа, який посвідчує особу, копія військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних), довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності), письмову згоду про обробку персональних даних, 2 фотокартки розміром 4×6.

Конкурсна комісія

[згорнути]

 

16.04.2021

Виконавчий комітет Роменської міської ради просить Вас розмістити оголошення такого змісту:

Виконавчий комітет Роменської міської ради оголошує конкурс на заміщення вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування:

 

 • головного спеціаліста сектору профілактики служби у справах дітей Роменської міської ради,

Вимоги до кандидатів: громадянство України, вища освіта (спеціальність «Правознавство» кваліфікація юрист) за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст/магістр, стаж роботи на державній службі або в органах місцевого самоврядування не менше одного року або  стаж роботи в інших сферах не менше п’яти років, добре обізнані з комп’ютерними технологіями та вільно володіють державною мовою.

 • головного спеціаліста-бухгалтера служби у справах дітей Роменської міської ради,

Вимоги до кандидатів: громадянство України, вища освіта (спеціальність «Облік і аудит» кваліфікація економіст-бухгалтер) за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст/магістр, стаж роботи на державній службі або в органах місцевого самоврядування не менше одного року або  стаж роботи в інших сферах не менше п’яти років, добре обізнані з комп’ютерними технологіями та вільно володіють державною мовою.

 • головного спеціаліста сектору з охорони здоров’я Виконавчого комітету Роменської міської ради.

Вимоги до кандидатів: громадянство України, вища освіта (спеціальність «Облік і аудит» кваліфікація економіст-бухгалтер) за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст/магістр, стаж роботи на державній службі або в органах місцевого самоврядування не менше одного року або  стаж роботи в інших сферах не менше п’яти років, добре обізнані з комп’ютерними технологіями та вільно володіють державною мовою.

Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня виходу оголошення про конкурс за адресою: м. Ромни, б-р. Шевченка,2, 3-й поверх, кім.29.

Додаткові відомості про умови конкурсу можна одержати по телефону: 5-29-01.

Потрібні документи: заява на ім’я голови конкурсної комісії, особова картка (форма П-2ДС)  з відповідними додатками, електронна декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2020 рік за формою, передбаченою Законом України «Про запобігання корупції», копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня, копії документа, який посвідчує особу, копія військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних), довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності), письмову згоду про обробку персональних даних, 2 фотокартки розміром 4×6.

                                                                                     Конкурсна комісія

23.04.2021

Виконавчий комітет Роменської міської ради просить Вас розмістити оголошення такого змісту:

Виконавчий комітет Роменської міської ради оголошує конкурс на заміщення вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування:

 • головного спеціаліста відділу освіти Роменської міської ради – 2 вакантні посади,

Вимоги до кандидатів: громадянство України, повна вища педагогічна освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст/магістр, стаж роботи на державній службі, в органах місцевого самоврядування або в закладі освіти не менше п’яти років, добре обізнані з комп’ютерними технологіями та вільно володіють державною мовою.

 • головного спеціаліста відділу з питань внутрішньої політики Виконавчого комітету Роменської міської ради,

Вимоги до кандидатів: громадянство України, вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст/магістр, стаж роботи на державній службі або в органах місцевого самоврядування не менше одного року або стаж роботи в інших сферах не менше п’яти років, добре обізнані з комп’ютерними технологіями та вільно володіють державною мовою.

 • головного спеціаліста відділу молоді та спорту Виконавчого комітету Роменської міської ради.

Вимоги до кандидатів: громадянство України, вища освіта гуманітарного профілю за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст/магістр, загальний стаж роботи не менше п’яти років, добре обізнані з комп’ютерними технологіями та вільно володіють державною мовою.

Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня виходу оголошення про конкурс за адресою: м. Ромни, б-р. Шевченка,2, 3-й поверх, кім.29.

Додаткові відомості про умови конкурсу можна одержати по телефону: 5-29-01.

Потрібні документи: заява на ім’я голови конкурсної комісії, особова картка (форма П-2ДС)  з відповідними додатками, електронна декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2020 рік за формою, передбаченою Законом України «Про запобігання корупції», копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня, копії документа, який посвідчує особу, копія військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних), довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності), письмову згоду про обробку персональних даних, 2 фотокартки розміром 4×6.

                                                                                  Конкурсна комісія