Символіка

Відповідно до Статуту територіальної громади міста міською символікою міста є герб, прапор та печатка, затверджені рішенням міської ради від 27.08.2015. Порядок їх використання визначається Положенням.

Органи місцевого самоврядування, органи державної влади, об’єднання громадян, підприємства, установи та організації, посадові особи, а також фізичні особи зобов’язані з повагою ставитись до міської символіки.

Офіційний герб міста Ромни Сумської області

Опис: на зеленому полі золотий хрест із розширеними раменами на ступінчатій підставці, справа від нього (тобто зліва від глядача) золота 6-променева зірка, зліва – срібний півмісяць, внизу – золота літера “Р”. Щит, відповідно до системного підходу, вписаний в декоративний картуш, увінчаний срібною міською короною, що вказує на статус поселення. Голгофський хрест, продовжуючи багатовікову традицію Київської Русі, вказує на роль Ромен як давнього укріплення та є символом пам`яті про захисників міста; зірка та півмісяць є знаками вічності і стабільності, літера “Р” відображає назву поселення.

ПРИМІТКА: у 1782 році Російською Імператрицею Катериною ІІ було  змінено герб міста, у якому на щиті французської форми на зеленому полі зображено мальтійський хрест на двоступінчатому підвищенні прямокутної форми. У кінці ХVІІІ ст. герб Ромен у такому вигляді функціонував до початку   ХХ ст.

ПРИМІТКА: у радянський період рішенням Роменського міськвиконкому від 12.03.1980 було затверджено новий герб міста, у якому на щиті французської форми, поділеного горизонтально двома золотавими стрічками на три частини, з яких: у верхній на чорному тлі напис “Ромни” золотими буквами; в середині на червоному полі квітки ромену (ромен-цвіту, ромашки), центр якої має форму шестерні; в нижній золоті коромисляні терези на зеленому тлі.

Офіційний прапор міста Ромни Сумської області

Опис: квадратне полотнище, на зеленому тлі жовтий хрест на ступінчатій підставці, обабіч якого жовта 6-променева зірка (від древка) та білий півмісяць (з вільного краю), внизу – жовта літера “Р”.

Офіційна печатка міста Ромни Сумської області

Опис: кругла форма діаметром 50 мм, її центрі зображено герб міста, по колу напис «ПЕЧАТКА МІСТА РОМНИ.

ПРИМІТКА: печатка міста призначається для неофіційного використання (скріплення Почесної грамоти, вітальних листів, подяк тощо).

Рішення міської ради шостого скликання від 27.08.2015 «Про затвердження символіки міста»

Положення про зміст, опис та порядок використання герба міста

Положення про зміст, опис та порядок використання прапора міста 

Положення про зміст, опис та порядок використання печатки міста