РОЗРОБЛЕННЯ ІНСТРУКЦІЙ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

06.02.2023 в 16:28

Інструкції з охорони праці є важливим нормативно-правовим актом підприємства, який регламентує безпечне виконання робіт та поведінку працівників. Виконання вимог інструкцій з охорони праці є обов’язковою вимогою, закріпленою ст. 14 Закону України «Про охорону праці». За порушення цієї вимоги працівник відповідає згідно з чинним законодавством.

Але до цього надважливого документа подекуди ставляться не досить відповідально. Буває, інструкції з охорони праці або не розробляють зовсім, або роздруковують з інтернету, не адаптуючи до специфіки підприємства, не враховуючи всіх наявних на робочих місцях ризиків та небезпек. Такі інструкції не містять усіх необхідних заходів безпеки.

Наслідком такого недбалого ставлення до розробки інструкцій з охорони праці можуть бути нещасні випадки, професійні захворювання та аварії на виробництві.

Інструкція з охорони праці – це акт з охорони праці підприємства, що містить обов’язкові для дотримання працівниками вимоги з охорони праці при виконанні ними робіт певного виду або за певною професією на всіх робочих місцях, у виробничих приміщеннях, на території підприємства, будівельних майданчиках або в інших місцях. Інструкції з охорони праці на підприємстві, установі, організації розробляються на основі нормативно-правових актів з охорони праці, технологічної документації підприємства, установи, організації з урахуванням конкретних умов виробництва та вимог безпеки. Готові інструкції затверджуються роботодавцем і є обов’язковими для дотримання працівниками підприємства, установи, організації. Інструкції мають відповідати законодавству про охорону праці.

Текст інструкції з охорони праці має бути конкретним, стислим та зрозумілим, аби уникнути можливості різного тлумачення. Текст інструкції з охорони праці не має містити не властивих для нормативних актів слів, словосполучень і зворотів, характерних для розмовної мови, довільних скорочень слів, іноземних слів, але допускається застосування загальноприйнятих скорочень та абревіатур. Потрібно уникати викладення вимог у формі заборони. Не потрібно застосовувати слова «категорично», «особливо», «обов’язково», «суворо» тощо, оскільки всі вимоги інструкції є однаково обов’язковими. Інструкція з охорони праці може ілюструватись малюнками, схемами, кресленнями.

Кожна інструкція з охорони праці має містити назву та порядковий номер. У назві стисло вказується, для якої професії або виду робіт вона призначена (наприклад, «Інструкція з охорони праці для двірника»). Інструкції з охорони праці мають складатися з таких розділів:

  • «Загальні положення»;
  • «Вимоги безпеки перед початком роботи»;
  • «Вимоги безпеки під час роботи»;
  • «Вимоги безпеки після закінчення роботи»;
  • «Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях».

За необхідності інструкції можуть містити й інші розділи. Для розміщення матеріалів, які доповнюють зміст інструкцій, ілюструють чи конкретизують окремі вимоги, може передбачатись розділ «Додатки».

Відповідно до Положення про розробку інструкцій з охорони праці інструкції з охорони праці має бути розроблено та введено в дію до початку виконання робіт або введення в дію нового обладнання, приладів, пристосувань і т.д.

Інструкцію з охорони праці підписує особа, яка її розробила (зазвичай, це безпосередній керівник), передає інструкцію на узгодження в кадрову, юридичну службу та службу охорони праці (порядок узгодження визначає роботодавець). Після підписання і узгодження інструкції її вводять в дію наказом керівника підприємства, установи, організації.

Після видання наказу інструкцію тиражують у потрібній кількості, реєструють у Журналі реєстрації інструкцій з охорони праці, видають керівникам структурних підрозділів під підпис у Журналі обліку видачі інструкцій.

Планово інструкції потрібно переглядати та оновлювати:

  • для робіт з підвищеною небезпекою або там, де є потреба у професійному доборі – не рідше ніж раз на три роки;
  • для всіх інших робіт – не рідше ніж раз на п’ять років.

Позаплановий перегляд інструкцій відповідно до розділу VІ Положення про розробку інструкцій з охорони праці відбувається в разі змін у законодавстві, настання нещасного випадку (якщо є така потреба), змін умов праці та іншого.

За повідомленням відділу з контролю за додержанням

законодавства про працю та  зайнятість населення 

Всього коментарів: 0

Залишити коментар

Ваш email не буде опублікований.