ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НМІРИ ОТРИМАТИ ДОЗВІЛ НА ВИКИДИ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН В АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ

07.09.2023 в 09:00

Повне та скорочене найменування суб’єкта господарювання ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МХП – УРОЖАЙНА КРАЇНА» (ТОВ «МХП – УРОЖАЙНА КРАЇНА»), ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ: 37078234, місцезнаходження суб’єкта господарювання: 42020, Сумська область, Роменський район, с. Пустовійтівка, вул. 4-Й провулок Центральної, 2-Б, контактний номер телефону: провідний еколог Відділу екології Агро Мироненко Андрій, тел. 099-904-08-21, адреса електронної пошти суб’єкта господарювання: a.mironenko@mhp.com.ua.

Мета отримання дозволу на викиди – визначення та регулювання викидів забруднюючих речовин (ЗР), які потрапляють в атмосферу при експлуатації технологічного обладнання, на отримання дозволу на викиди ЗР для існуючих об’єктів.

       Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля, в якому визначено допустимість провадження планованої діяльності, яка згідно з вимогами Закону України “Про оцінку впливу на довкілля” підлягає оцінці впливу на довкілля: планова діяльність ТОВ «МХП – УРОЖАЙНА КРАЇНА», згідно з вимогами Закону України “Про оцінку впливу на довкілля” не підпадає під оцінку впливу на довкілля.      

Загальний опис об’єкта (опис виробництв та технологічного устаткування): для забезпечення електроенергією та опалення приміщення адміністративної будівлі  ТОВ «МХП – УРОЖАЙНА КРАЇНА», що знаходиться за адресою: 42004, Сумська область, Роменський район, м. Ромни, вул. Сумська 5-Е, використовується котел опалювальний сталевий TKAN – 2 та дизель – генератор TEKSAN TJ45BD, які є основними джерелами утворення забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Відомості щодо видів та обсягів викидів: оксиди азоту-0,364 т/рік, оксид вуглецю-0,140 т/рік, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок-0,081 т/рік, метан-0,003 т/рік, НМЛОС-0,030 т/рік, діоксид сірки-0,086 т/рік. Викид парникових газів (діоксид вуглецю, азоту (І) оксид)  51,69 т/рік.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують виконання: для існуючого об’єкту не впроваджуються найкращі існуючі технології виробництва, які потребують надмірних витрат, а саме: технології найбільш ефективні з точки зору попередження, мінімізації або нейтралізації забруднюючих речовин, доступних будь-якому  суб’єкту господарювання, який має відповідний тип виробництва (устаткування).

Впровадження цих технологій передбачає підготовку робітників, методи роботи,  інструменти  контролю. Вартість використання таких технологій не повинна бути надмірною у порівнянні з природоохоронним результатом.

Перелік заходів щодо скорочення викидів, що виконані або/та які потребують виконання та дотримання виконання природоохороних заходів щодо скорочення викидів: викиди забруднюючих речовин від стаціонарних джерел підприємства не перевищують встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, тому заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин не розробляється.

Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству: на підприємстві не існують джерела викидів, з яких в атмосферне повітря надходять забруднюючі речовини від виробництв та технологічного устатку­вання, на які повинні впроваджуватися заходи щодо досягнення встановлених нормативів граничнодопустимих викидів для найбільш поширених і небезпеч­них забруднюючих речовин.

У зв‘язку з цим «Пропозиції щодо дозволених обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, які віднесені до основних джерел викиду» – не розробляється.

Адреса держадміністрації з питань охорони навколишнього природного середовища, до якої можуть надсилатися зауваження та пропозиції громадськості щодо дозволу на викиди та строки подання зауважень та пропозицій: з пропозиціями та зауваженнями щодо діяльності даного підприємства з питань охорони атмосферного повітря звертатися протягом 30 діб з моменту опублікування цього оголошення до Сумської обласної військової адміністрації за адресою: 40000, Сумська обл., м. Суми, майдан Незалежності, 2.

За повідомленням відділу містобудування та архітектури

Всього коментарів: 0

Залишити коментар

Ваш email не буде опублікований.