Нормативно-правова база в сфері захисту споживачів

Закон України «Про захист прав споживачів» -zakon.rada.gov.ua/go/1023-12

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 29.03.2017 №217-р «Про схвалення концепції державної політики  у сфері захисту прав споживачів на період до 2020 року» – zakon.rada.gov.ua/laws/show/217-2017-р 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 №217983-р «Про затвердження плану заходів з реалізації  Концепції державної політики  у сфері захисту прав споживачів на період до 2020 року» – zakon.rada.gov.ua/laws/show/983-2017-р 

Постанова Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 №833 «Про затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та правил  торговельного обслуговування  на ринку споживчих товарів» – zakon.rada.gov.ua/laws/show/833-2006-п

Постанова Кабінету Міністрів України від 02.09.2015 №667 «Про затвердження Положення про Державну  службу України  з  питань безпечності харчових  продуктів  та захисту споживачів» –  zakon.rada.gov.ua/go/667-2015-п