Публічні консультації з громадськістю

   До уваги роменців пропонується   Детальний план території кварталу житлових будинків для учасників АТО по вулиці Береговій, в м.Ромни, Сумської області, 2- га черга

 

ЗВІТ

про результати проведення громадського обговорення щодо присвоєння звання Роменському центру комплексної реабілітації для дітей (осіб) з інвалідністю ім’я Наталії Осауленко

Відповідно до протоколу № 5 від 02 липня 2020 року комісії при Виконавчому комітеті ради комісії з найменування об’єктів топоніміки, спорудження пам’ятників, пам’ятних знаків, меморіальних, антоційних дощок, проводиться громадське обговорення щодо присвоєння звання Роменському центру комплексної реабілітації для дітей (осіб) з інвалідністю ім’я Наталії Осауленко.  Відповідне оголошення про початок обговорення було розміщено на офіційному сайті Роменської міської ради у розділі: Громадські обговорення – публічні консультації з громадськістю та в газеті «Вісті Роменщини» від 7.08.2020 № 32. Усі бажаючі протягом місяця з 03.08. – 03.09.2020 року мали змогу надавати пропозиції та зауваження  за адресою б-р. Шевченка, 2., к. 19, на електронну адресу vp@romny-vk.gov.ua та за телефоном 5 32 78. Контактна особа: головний спеціаліст відділу з питань внутрішньої політики Купко Ольга Сергіївна.

У вищезазначений термін до відділу з питань внутрішньої політики надійшло 13 телефонних дзвінків та 30 повідомлень на електронну адресу про підтримку присвоєння звання Роменському центру комплексної реабілітації для дітей (осіб) з інвалідністю ім’я Наталії Осауленко.

За результатами обговорення відділом з питань внутрішньої політики підготовлено проект рішення для розгляду депутатів Роменської міської ради щодо присвоєння звання Роменському центру комплексної реабілітації для дітей (осіб) з інвалідністю ім’я Наталії Осауленко.

 

Повідомлення

про початок процедури розгляду та  врахування  пропозицій  громадськості                 містобудівної документації –детальний план території кварталу житлових будинків для учасників АТО по вул. Береговій в м.Ромни Сумської області ( 2-а черга)

 

1.Метою проведення обговорення є:  отримання пропозицій та зауважень по розробленій містобудівній документації- детальний план території кварталу житлових будинків для учасників АТО по вул. Береговій в м.Ромни Сумської області ( 2-а черга)

 

Для громадського обговорення представлені наступні матеріали:      

 

ТЕКСТОВА ЧАСТИНА

Пояснювальна записка;

 

ГРАФІЧНА ЧАСТИНА

Схема розташування території у планувальній структурі м.Ромни             М1:5000;

План існуючого використання території.Опорний план

Схема існуючих планувальних обмежень                                                                  М1:1000;

Проектний план. Схема прогнозованих планувальних                               М1:1000;

 обмежень. Креслення поперечних профілів вулиць                                     М1:200;

План червоних ліній                                                                                                     М1:1000;

Схема організації руху транспорту і пішоходів                                             М1:1000;

Схема інженерної підготовки території та вертикального планування       М1:1000

Схема інженерних мереж,споруд та використання підземного простору   М 1:1000;

Схема інженерно- технічних заходів цивільного захисту

( цивільної оборони)                                                                                                     М1:1000.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

2.Основні техніко- економічні показники:

Період дії документу- перший етап-5-7 років,2 етап-15-20 років;

Розрахунок на кількість населення-264 чол .;

Проектна площа – 15,7 га;.

Заплановано:

88 садибних житлових будинки;

торгово- розважальний центру (спорт зал,магазини,кінотеатр);

багатофункціональний центр-(аптека,магазини,підприємство харчування,відділення банків,майстерня побутового обслуговування,опорний пункт охорони правопорядку)

дошкільний дитячий заклад ( передбачено проектом  1-ї черги будівництва)

3.Відомості про замовника та проектну організацію:

Замовник– виконком Роменської міської ради

Розробник –ТОВ « Архітектурно- просторове планування» м. Київ

4.Підстава для розроблення містобудівного обгрунтування  – рішення сімдесят першої сесії міської ради сьомого скликання від 26.02.2020 року

5.Місце ознайомлення з містобудівною документацією та надання пропозицій  офіційний веб-сайт виконкому Роменської міської ради http:/romnyvk.gov.ua/ (розділ – громадські обговорення,підрозділ – публічні консультації з громадськістю) Фойє будівлі  міської ради (1-й поверх)

 6.Відповідальна особа  за організацію розгляду пропозицій – начальник відділу містобудування та архітектури – Литвиненко Ю.А.

7.Строк подання  та строк завершення розгляду пропозицій   – з 16.09.2020 р по 16.10.2020 р.

 1. Місце подання пропозицій та зауважень –м. Ромни б-р Шевченка, 2 каб.№ 9 ( 1-й поверх)

8.1 Подання пропозицій та врахування пропозицій громадськості– відповідно до частини шостої статті 21 Закону України “Про регулювання  містобудівної  діяльності”  (  3038-17  )  пропозиції подаються   громадянами   у   письмовому  вигляді  із  зазначенням прізвища,  ім’я  та  по  батькові,  місця  проживання,   особистим підписом  і  повинні  містити  обґрунтування  з  урахуванням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів правил.

9.Прилюдне експонування та презентація проекту –  24.09.2020 року о 14-00 в сесійному залі Роменської міської ради за адресою м. Ромни б-р Шевченка,2 ( 3 –й поверх)

 

Заступник міського голови                                                            Сергій ХОРОНЬКО

 

 

 

ЗАЯВА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ ПРОЕКТУ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ МІСЦЕВОГО РІВНЯ
«ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН ТЕРИТОРІЇ кварталу житлових будинків для учасників АТО
по вул. Береговій в м. Ромни Сумської області (2-а черга)»

 

 1. Замовник: Виконавчий комітет Роменської міської ради
 2. Вид та основні цілі документу державного планування та його зв’язок з іншими документами державного планування

«Детальний план території кварталу житлових будинків для учасників АТО по вул. Береговій
в м. Ромни Сумської області (2-а черга)» розроблений відповідно до Рішення Роменської міської ради сімдесят першої сесії сьомого скликання від 26.02.2020 р.

Виконання Детального плану території пов’язано з необхідністю деталізації проектних рішень Генерального плану м. Ромни, коригування або уточнення окремих його положень, особливо в частині планувальної організації і розвитку території.

Детальний план розробляється з метою визначення планувальної організації та функціонального зонування з метою упорядкування існуючої забудови з формуванням комплексного благоустрою, озеленення, мережі пішохідних зв’язків і проїздів, що органічно поєднують внутрішньодворові простори, сади з місцями відпочинку, дитячими майданчиками, з входами в будинки.

Детальний план території пов’язаний з іншими документами державного планування:

 • Стратегія сталого розвитку України до 2030 року;
 • Основні засади (стратегія) державної екологічної політики України на період
  до 2030 року;
 • Державна стратегія регіонального розвитку на 2021-2027 роки;
 • Стратегія регіонального розвитку Сумської області до 2027 року;
 • Генеральний план м. Ромни.

 

 1. Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів)

Види планової діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля, визначені частиною 3 статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» в межах території документу державного планування наступні:

 • зміна цільового призначення земель сільськогосподарського призначення;

Умови для реалізації видів діяльності та об’єктів, які матимуть значний вплив на довкілля, визначаються детальним планом території відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

 

 1. Ймовірні наслідки

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення. Виконання стратегічної екологічної оцінки проекту державного планування – «Детальний план території кварталу житлових будинків для учасників АТО по вул. Береговій в м. Ромни Сумської області (2-а черга)». Реалізація проектних рішень детального плану може мати ймовірні наслідки для таких складових навколишнього природного середовища, як ґрунт, ландшафт,  повітря, поверхневі води:

–     забруднення атмосферного повітря викидами від основних та допоміжних технологічних процесів;

–     забруднення атмосфери викидами від транспортних засобів;

–     утворення та відведення стічних вод;

–     акустичний вплив (шумове забруднення під час будівельних робіт);

–     вплив при виконанні підготовчих та будівельних робіт.

 

б)      для територій з природоохоронним статусом:

Об’єкти природно-заповідного фонду у межах детального плану території та прилеглих територіях відсутні.

 

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення. Будь які ймовірні транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення від реалізації документа державного планування – Детального плану території  – відсутні.

 

 1. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо детальний план території не буде затверджено

Детальним планом території передбачається удосконалення планувальної структури кварталу, мікрорайону, іншої частини території населеного пункту. Основними цілями територіального планування є створення сприятливого середовища життєдіяльності і сталого розвитку міста, забезпечення екологічної і техногенної безпеки, збереження природної і культурної спадщини.

Альтернативним варіантом є відмова від запланованої діяльності, так званий «нульовий варіант» без впровадження проектних рішень.

При цьому розглядається вплив на довкілля та прогноз його змін (наскільки вони можуть бути оцінені на базі наявної екологічної інформації та сучасного рівня наукових знань) без реалізації документу державного планування.

Не затвердження документу державного планування – детального плану території унеможливлює ефективне регулювання землекористуванням на території кварталу, мікрорайону, іншої частини території населеного пункту та здійснення містобудівної діяльності.

 

 1. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

Предметом стратегічної екологічної оцінки є проектні рішення проекту державного планування – «Детальний план території кварталу житлових будинків для учасників АТО по вул. Береговій в м. Ромни Сумської області (2-а черга)», їх потенційний вплив на стан довкілля та здоров’я населення. З огляду на стратегічний характер такого виду документації як детальний план території, ключове значення у виконанні стратегічної екологічної оцінки проекту такого документу мають методи стратегічного аналізу.

При виконанні СЕО заплановано провести наступні дослідження:

 • визначення цілей охорони довкілля, в тому числі здоров’я населення, з урахуванням існуючої екологічної ситуації в регіоні;
 • розгляд стратегічний цілей та проблем в інших актах законодавства;
 • аналіз природних умови території, яка межує з ділянкою розміщення планової діяльності, включаючи характеристику поверхневих водних систем, ландшафтів (рельєф, родючі ґрунти, рослинність та ін.), гідрогеологічні особливості території та інших компонентів природного середовища;
 • прогноз можливих змін в природних екосистемах при реалізації запланованої діяльності та пропозиції щодо перспективного моніторингу стану довкілля після реалізації рішень проекту державного планування.

Під час стратегічної екологічної оцінки використовуватимуться такі методи та критерії:

 • метод цільового аналізу – дозволить встановити відповідність рішень проекту містобудівної документації екологічним цілям, визначеним містобудівною документацією та забезпечення безпечного для здоров’я населення середовища існування;
 • застосування альтернативних сценаріїв дозволить оцінити альтернативні шляхи просторового розвитку території та їх екологічні та соціальні наслідки
 • аналіз на відповідність містобудівної документації вимогам ДБН, санітарним нормам і правилам України, законодавству у сфері охорони навколишнього природного середовища;
 • врахування зауважень та пропозицій до проекту містобудівної документації.

 

 1. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

З метою запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування уся запроектована в детальному плані території проектна діяльність повинна здійснюватися відповідно до державних будівельних норм, санітарних норм і правил проектування містобудівної документації.

У ході виконання стратегічної екологічної оцінки для запобігання, зменшення та пом’якшення можливих негативних наслідків реалізації проектних рішень документу державного планування передбачається провести аналіз містобудівних регламентів стосовно обмеження використання земельних ділянок у зонах з особливими умовами використання територій, які встановлюються на підставі схеми планувальних обмежень, що розповсюджуються на територію міста, схеми інженерної підготовки та зон охорони пам’яток культурної спадщини.

 

 1. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

Структура звіту про стратегічну екологічну оцінку визначається статтею 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»  і складається з наступних розділів:

1) Зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;

2) Характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

3) Характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

4) Екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

5) Зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування;

6) Опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових, постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків;

7) Заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;

8) Обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);

9) Заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

10) Опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності);

11) Резюме нетехнічного характеру інформації, розраховане на широку аудиторію.

Обласні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища та реалізують державну політику у сфері охорони здоров’я (відповідні підрозділи з питань охорони навколишнього природного середовища та з питань охорони здоров’я), у межах своєї компетенції надають у письмовій формі свої зауваження і пропозиції до заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки у строк, що не перевищує 15 днів з дня отримання такої заяви. За відсутності письмових зауважень і пропозицій протягом зазначеного строку замовник самостійно визначає обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що має бути включена до звіту про стратегічну екологічну оцінку. Зміст звіту про стратегічну екологічну оцінку визначається змістом та характером проектних рішень проекту державного планування – «Детальний план території кварталу житлових будинків для учасників АТО по вул. Береговій в м. Ромни Сумської області (2-а черга)» з урахуванням сучасних знань і методів оцінювання.

 

 1. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту «Детальний план території кварталу житлових будинків для учасників АТО по
вул. Береговій в м. Ромни Сумської області (2-а черга)» подаються до: Виконавчий комітет Роменської міської ради за адресою:   м.Ромни б-р Шевченка, 2 каб.9,  Email:mistobud@romnyvk.gov.ua відповідальна особа – начальник відділу містобудування та архітектури Литвиненко Юрій Анатолійович

Строки подання:

Строк подання зауважень і пропозицій становить 15 днів з дня оприлюднення цієї заяви до 20 вересня 2020 року (відповідно до пп.5,6 ст.10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»).

 

Обговорення питання присвоєння Роменському центру комплексної реабілітації для дітей (осіб) з інвалідністю ім’я Наталії Осауленко

Відповідно до рішення комісії при Виконавчому комітеті Роменської міської ради з найменування (перейменування) вулиць, провулків, площ, бульварів міста, присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій, проводиться громадське обговорення  щодо присвоєння Роменському центру комплексної реабілітації для дітей (осіб) з інвалідністю ім’я Наталії Осауленко.

 

Усі бажаючі протягом місяця з 03.08. – 03.09.2020 року  можуть надавати пропозиції та зауваження щодо присвоєння назви Роменському центру комплексної реабілітації для дітей (осіб) з інвалідністю ім’я Наталії Осауленко: б-р. Шевченка, 2., к. 19 або на електронну адресу vp@romny-vk.gov.ua 

 

Контактна особа: головний спеціаліст відділу з питань внутрішньої політики Купко Ольга Сергіївна, тел. (05448) 5-32-78.

 

Результати проведення громадського обговорення будуть оприлюднені на офіційному сайті міста, сторінка https://romny-vk.gov.ua/ в розділі «Громадські обговорення»- “Публічні консультації з громадськістю”

 

За повідомленням відділу з питань внутрішньої політики

 

 Повідомлення

У відповідності до п.9 ст. 17 Закону України « Про регулювання містобудівної діяльності» відділ містобудування та архітектури Виконавчого комітету Роменської міської ради, як уповноважений орган з питань містобудування та архітектури  органу місцевого самоврядування, проводить моніторинг реалізації генерального плану міста затвердженого в липні місяці 2017 року.

Пропозиції щодо внесення змін до генерального плану міста просимо надсилати на офіційний пошту відділу містобудування та архітектури Роменської міської радиmistobud@romny-vk.gov.ua.

Основне креслення генерального плану з пояснювальною запискою яке знаходиться https://romny-vk.gov.ua/generalniy-plan-mista/,та план зонування м. Ромни з пояснювальною запискою( розроблений в складі генерального плану) який знаходиться https://romny-vk.gov.ua/karta-mista-perelik-vulic/ на офіційному сайті Роменської міської ради.

 

 

Оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля