ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НАМІР ОТРИМАТИ ДОЗВІЛ НА ВИКИДИ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН В АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ СТАЦІОНАРНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ ВІД ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (с. Великі Бубни)

15.06.2024 в 09:26

Публічне акціонерне товариство «Укрнафта» має намір отримати дозвіл на викиди  забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для об’єкта: Дослідна газозамірна сепараційна установка ДГЗСУ Велико-Бубнівського родовища та автоматична газорозподільна станція АГРС «Великі Бубни» Нафтогазовидобувного управління «Охтирканафтогаз» Публічного акціонерного товариства «Укрнафта», що знаходиться за адресою: Сумська область, Роменський район, Роменська ТГ, землі в районі с. Великі Бубни.

Повне та скорочене найменування суб’єкта господарювання: Публічне акціонерне товариство «Укрнафта», ПАТ «Укрнафта».

Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ:  00135390.

Місцезнаходження суб’єкта господарювання, контактний номер телефону, адреса електронної пошти суб’єкта господарювання: 04053, м. Київ, провулок Несторівський, 3-5 тел./факс: (044) 506-10-03 e-mail: office@ukrnafta.com.

Відокремлений підрозділ юридичної особи – Нафтогазовидобувне управління «Охтирканафтогаз» Публічного акціонерного товариства «Укрнафта» (НГВУ «Охтирканафтогаз» ПАТ «Укрнафта»), розташоване за адресою: 42700 м. Охтирка вул. Київська, 119.

Мета отримання дозволу на викиди: отримання дозволу для існуючого об’єкта в зв’язку з закінченням терміну дії дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Підприємство відноситься до другої групи об’єктів за складом документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, та підлягає взяттю на державний облік.

Діяльність підприємства підлягає оцінці впливу на довкілля згідно з вимогами пункту 3 частини 3 статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»– видобування корисних копалин, крім корисних копалин місцевого значення, які видобуваються землевласниками чи землекористувачами в межах наданих їм земельних ділянок з відповідним цільовим використанням. Висновок з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності «Продовження видобування на Велико-Бубнівському родовищі корисних копалин (нафта, газ розчинений у нафті, газ природний, конденсат, супутні: етан, пропан, бутани)» від 22.05.2019 № 23-201868946/1.

Основний вид діяльності за КВЕД: 06.10 Добування сирої нафти.

ДГЗСУ Велико-Бубнівського родовища призначена для збору і підготовки нафти, газу і конденсату; індивідуального заміру дебіту свердловин; заміру сумарного видобутку газу, нафти і конденсату; скиду пластової води; контролю та підтримання заданого режиму експлуатації. АГРС «Великі Бубни» призначена для подачі газу з визначеним тиском, ступенем очистки  і одоризації.

В процесі виробничої діяльності в атмосферне повітря можуть надходити забруднюючі речовини в кількості – 2904,467582 т/рік; в тому числі (т/рік):  залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) 0,002; манган та його сполуки в перерахунку на діоксид мангану 0,0002; оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту 2,8414; діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки 0,001; оксид вуглецю 75,857; фтор і його пароподібні та газоподібні сполуки в перерахунку на фтористий водень 0,0002; фториди, що легко розчиняються (наприклад, NaF) та їх сполуки в перерахунку на фтор 0,0006; фтористі сполуки погано розчинні неорганічні (фторид алюмінію, гексафторалюмінат натрію) у перерахунку на фтор 0,0004; бутан 0,1265; гексан 0,01416; пентан 0,06083; метан 10,07127; ксилол 0,013; бенз(а)пірен 4,6E-09; спирт метиловий 0,2174; етантіол (етилмеркаптан) 0,0000002; уайт-спірит 0,013; вуглеводні насичені C12 – C19 (розчинник РПК-26511 та ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець 0,0060002; речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом 8,7612; пропан 0,2378; етан 0,2336; інгібітор корозії “Нефтехим-1” (талове масло-32%, гас-20%, поліетиленполіаміди-8%, стабільний каталізатор – 10%) 0,0025; вуглецю діоксид 2806,003; азоту (1) оксид (N2O) 0,004522.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва не розроблялись, оскільки на об’єкті не має виробництв та технологічного устаткування, які підлягають до впровадження найкращих доступних технологій та методів керування.

Заходи щодо скорочення викидів, не розроблялися, оскільки фактичні викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами не перевищують встановлених нормативів граничнодопустимих викидів та за результатами розрахунків немає перевищень гігієнічних нормативів на межі санітарно-захисної зони. На підприємстві ведеться контроль за станом атмосферного повітря. Санітарно-захисна зона витримана.

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають чинному законодавству. Для забруднюючих речовин в організованих викидах стаціонарних джерел, масова концентрація яких обмежується згідно з наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України № 309 від 27.06.2006 року «Про затвердження нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин від стаціонарних джерел», встановлюються нормативи граничнодопустимих викидів. Для речовин, на які не встановлюються нормативи граничнодопустимих викидів, встановлюються розрахункові величини масової витрати. Для неорганізованих стаціонарних джерел нормативи граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин не встановлюються. Регулювання викидів від цих джерел здійснюється шляхом встановлення вимог.

З пропозиціями та зауваженнями від громадських організацій та окремих громадян протягом 30 календарних днів з дати публікації даного повідомлення звертатися до Сумської обласної військової адміністрації за адресою, 40000, м. Суми, майдан Незалежності, 2; тел.(0542) 78-27-85, e-mail: mail@sm.gov.ua.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОТРИМАННЯ ДОЗВОЛУ ДЛЯ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З НЕЮ ГРОМАДСЬКОСТІ

Скан-копія газети Панорама 

За повідомленням відділу містобудування та архітектури

Більше інформації на Telegram-каналі “Роменська громада” – https://t.me/romny_gromada

Всього коментарів: 0

Залишити коментар

Ваш email не буде опублікований.