Оголошення Роменської міської ради Сумської області  про проведення конкурсного відбору виконавця земельних торгів

25.10.2019 в 08:12

Мета проведення :

 підготовка лотів до продажу та проведення земельних торгів з продажу права оренди      земельних ділянок несільськогосподарського призначення комунальної власності.

 Дані про земельні ділянки:

1) земельна ділянка комунальної власності орієнтовною площею 0,0030 га (бульвар Шевченка, 29) для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, для здійснення підприємницької діяльності, для розміщення тимчасової споруди;

 

     2) земельна ділянка комунальної власності орієнтовною площею 0,0033 га (вул. Руденка, 25-В/1) для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, для здійснення підприємницької діяльності, для розміщення тимчасової споруди;

 

3) земельна ділянка комунальної власності орієнтовною площею 0,0033 га (вул. Руденка, 25-В/2) для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, для розміщення тимчасової споруди;

 

4) земельна ділянка комунальної власності орієнтовною площею 0,0050 га (вул. Полтавська, 119) для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, для розміщення тимчасової споруди;

 

5) земельна ділянка комунальної власності орієнтовною площею 0,1600 га(вул. Дудіна) для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості.

 

Умови конкурсу

Переможець конкурсу забезпечує фінансування підготовки лотів до продажу на земельних торгах за власний рахунок з наступним відшкодуванням йому витрат переможцем земельних торгів у відповідності до вимог абзацу другого пункту п’ятого статті 136 Земельного кодексу України;

Витрати на підготовку лотів до продажу, організацію і проведення земельних торгів, у тому числі виплата винагороди Виконавцю земельних торгів, здійснюватимуться без витрачання бюджетних коштів.

Винагорода виконавця земельних торгів встановлюється у розмірі 50 відсотків річної орендної плати за користування земельною ділянкою, але не більш як 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожний лот.

 При підготовці лоту до продажу Виконавець бере на себе зобов’язання з виготовлення документації із землеустрою і надання послуг з проведення земельних торгів.

 

 Переможець повинен:

– забезпечити наявність належного оснащення для проведення торгів, демонстрації та продажу лоту;

– розмістити на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері земельних відносин, відеозапис торгів і повідомлення про результати торгів за кожним лотом.

Претендент на участь у конкурсі має право залучити підрядні організації за відповідною цивільно-правовою угодою для виконання робіт із землеустрою.

Переможець конкурсного відбору несе відповідальність перед Організатором земельних торгів за невиконання зобов’язань третіми особами, координує надання послуг третіх осіб, створює умови та здійснює контроль за виконанням договірних зобов’язань між ними.

При розміщенні оголошення про проведення торгів на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері земельних відносин, воно має містити фотографічні зображення земельних ділянок, скан-копії документів та матеріалів на лот.

 

Перелік документів, які подаються на конкурс:

 

 Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців послуг з проведення земельних торгів » із зазначенням об’єкта та дати проведення конкурсу.

У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

До підтвердних документів належать:

– заява про участь у конкурсі з відбору виконавців послуг з проведення земельних торгів, з зазначенням контактних даних, засобів зв’язку, адреси електронної пошти;                                  

– копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента – фізичної особи – підприємця);                                          

– згода на обробку персональних даних (для претендента – фізичної особи – підприємця);

-копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи);                     

– копія(ї) ліцензії(й);                                                                                                                 

-копії кваліфікаційних документів ліцитаторів претендента, яких буде залучено до проведення земельних торгів та підписання протоколу земельних торгів (за наявності);           

– інформація про продані лоти: кількість, стартова ціна, ціна їх продажу порівняно зі стартовою ціною за попередній період 24 місяці.

 

 Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях).                                                                                                                          

Конкурс відбудеться 11 листопада 2019 року о 10-00 годині в каб. № 20 виконавчого комітету Роменської міської ради за адресою: м. Ромни, бульвар Шевченка, 2.

Конкурсна документація приймається за адресою: м. Ромни, бульвар Шевченка, 2, каб. № 2. Кінцевий термін подання документів 4листопада 2019 року.

Телефон для довідок 5-32-92.

Конкурсна комісія. 

 

 

 

Всього коментарів: 0

Залишити коментар

Ваш email не буде опублікований.